Personlig medicin til gavn for patienterne 2021-2022

04-03-2021

Regeringen og Danske Regioner lancerer i fællesskab en opdateret national strategi for personlig medicin, som er målrettet behandlingen af den enkelte patient. Den nye strategi vil sikre, at danske patienter får mere præcise diagnoser og mere effektiv behandling med færre bivirkninger.

Den nationale strategi for personlig medicin for 2021-2022 fortsætter sporene fra den første strategi med fokus på:

  • Flere patientgrupper tilbydes helgenomsekventering, som en del af patientbehandlingen
  • Opdatering af nationale samarbejdsstrukturer
  • Fortsat implementering af en national infrastruktur for personlig medicin i sundhedsvæsnet og forskning med vægt på anvendelse af især genetisk information
  • Nationale løsninger, der giver nye muligheder for at kombinere forskellige datakilder, som sikrer videreudviklingen af personlig medicin til gavn for patienterne

Læs mere i publikationen "Personlig medicin til gavn for patienterne" (tilgængelig pdf)