Nationale mål for sundhedsvæsenet 2021

22-09-2021
Forside på publikation

Sundhedsvæsenet er siden 2019 blevet bedre på flere målepunkter, viser en ny status fra Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Blandt andet når det gælder hjertedødelighed og kræftoverlevelse.

Statusrapporten for de nationale mål udkom ikke i 2020, og den udkommer i år i en forkortet form som følge af myndighedernes fokus på COVID-19 epidemien. Udviklingen for mange af de enkelte målepunkter skal derfor tolkes i lyset af COVID-19 epidemien i 2020, da der var tale om et særligt år for sundhedsvæsenet.

Dette års statusrapport fokuserer på udviklingen i data fra 2019 til 2020 eller senest tilgængelige årrække. Rapporten viser, at der er sket en positiv udvikling for 13 ud af 28 målepunkter. Syv er uændrede, mens otte bevæger sig den modsatte vej.

Der ses en betydelig positiv udvikling på hjerteområdet, hvor antallet af dødsfald pr. 100.000 borgere falder med 7 pct. fra 2018 til 2019. Samtidig stiger andelen af patienter, som overlever mindst 30 dage efter hjertestop på hospitaler fra 28 pct. i 2019 til 29 pct. i 2020. Også 5-års overlevelsen for kræft er steget fra 66 pct. i perioden 2013-15 til 67 pct. i perioden 2016-18.

Bilag