Sundhedsreformen - Gør Danmark sundere

15-03-2022
Publikationsforside for sundhedsreformen

Sundhedsreformen sætter en ny retning for forebyggelse, styrker kvaliteten i det nære sundhedsvæsen og sikrer tid til den enkelte patient.

I Danmark tager vi ansvar for hinanden. Det gør vi gennem et fælles sundhedsvæsen for alle. For sundhed er en forudsætning for, at vi kan leve det liv, vi ønsker. Sundhed er en forudsætning for, at vi kan tage en uddannelse og gå på arbejde. En forudsætning for, at vi kan bidrage til fællesskabet.

Men i takt med at vi lever længere, bliver vi flere ældre og flere, der har brug for behandling og pleje. Samtidigt bliver der færre i den arbejdsdygtige alder, som kan bidrage med den nødvendige arbejdskraft og yde hjælp til dem, der bliver syge.

Regeringen vil sikre, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre. Vi har allerede prioriteret et løft af regionerne og kommunernes økonomi med samlet 8,6 mia. kr. Og vi har prioriteret midler til at ansætte flere sygeplejersker og styrke psykiatrien. Men vi skal gøre mere. Vi skal sikre, at vi også i fremtiden har et robust sundhedsvæsen i topklasse.

Med sundhedsreformen lægger regeringen en visionær plan for fremtiden. Vi skal skabe et sundhedsvæsen, hvor vi løfter i flok, og alle tager del i ansvaret. Vi skal sikre, at sundhedsvæsenet er robust til fremtidens udfordringer. Og vi skal sikre, at løsningerne gør op med ulighed i sundhed i stedet for at forstærke den.

Regeringens sundhedsudspil 2022 (tilgængelig PDF)