Sundhedssektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed 2023-2025

11-08-2023
Forside på publikation

Gode digitale løsninger og styrket brug af sundhedsdata er en afgørende del af at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen.

Digitale løsninger spiller allerede en stor rolle i vores sundhedsvæsen. Danmark er frontløber, når det drejer sig om anvendelsen af digitale løsninger og sundhedsdata. Det kan vi være stolte af, men der er fortsat et stort potentiale.

Vi skal bruge digitale løsninger og sundhedsdata, så borgerne oplever sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet på tværs af sundhedsvæsenet. Vi skal understøtte smartere og smidigere arbejdsgange med bl.a. enklere adgang til relevante sundhedsoplysninger og frigive tid hos personalet til den enkelte patient. Vi skal bringe behandling og pleje endnu tættere på borgerens eget hjem.

Sundhedssektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed 2023-2025 (pdf)