Brugertilfredshedsundersøgelse af genoptræningen i kommunerne

Rapporten er udarbejdt for Indenrigs- og Sundhedsministeriet af DST Survey - Danmarks Statistik27-06-2023
Forsidebillede på rapport

Rapport: Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor gennemføres der landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022.

Denne undersøgelse, af borgeres tilfredshed med genoptræning, er den tredje.

Som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 er aftalt at videreføre arbejdet med landsdækkende brugertilfredsundersøgelser i perioden 2023-2026.

Formålet med undersøgelserne er at give polikkere, ledere og fagfolk i kommunerne et redskab til at inddrage borgernes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af genoptræning er en spørgeskemaundersøgelse, som undersøger borgernes tilfredshed inden for temaerne;

  • information,
  • selve genoptræningen,
  • de fysiske rammer og
  • den samlede tilfredshed.

For en række kommuner indgår desuden op til fem kommunespecifikke spørgsmål, som kan ses i de konkrete kommunerapporter.

Hent den samlede landsrapport (PDF)