Nationale mål for sundhedsvæsenet 2022

15-06-2023
Forside på publikation

Den årlige rapport om nationale mål for sundhedsvæsenet 2022. Rapporten giver et overblik over udviklingen i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet i perioden fra 2020 til 2021 samt sætter fokus på social ulighed i sundhed.

Regeringen, Danske Regioner og KL følger årligt udviklingen i de Nationale mål for sundhedsvæsenet.

Rapporten for 2022 er forsinket pga. valg og regeringsdannelse og udkommer derfor i juni 2023. Den næste statusrapport for de nationale mål 2023 er planlagt til at udkomme i efteråret 2023.

Rapporten for 2022 indeholder et særkapitel om social ulighed i sundhed. Kapitlet sætter fokus på forskelle mellem forskellige uddannelsesgrupper for en række indikatorer i de nationale mål, som skal belyse omfanget af social ulighed inden for de udvalgte områder før, under og efter et sygdomsforløb.

I kapitlet belyses med forskellige cases, hvordan der tværsektorielt regionalt og kommunalt arbejdes med at mindske social ulighed i sundhed.

 Bilag

Nationale mål for sundhedsvæsenet 2022 (tilgængelig PDF)