Sundhedsstrukturkommissionen - kommissionens rapport

12-06-2024
Forsiden af sundhedsstrukturkommissionens rapport

Regeringen nedsatte Sundhedsstrukturkommissionen den 28. marts 2023 med den opgave at komme med forslag til løsninger, der skal sikre et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er nært og bæredygtigt.

Danmark har et godt og solidt sundhedsvæsen med mange dygtige medarbejdere. Det kan vi være stolte af, og det skal vi værne om. Men vi står overfor en stor omvæltning. Vi ser ind i en fremtid, hvor der kommer langt flere ældre, og langt flere borgere vil leve med én eller flere kroniske sygdomme. Samtidig bliver det sværere at rekruttere, særligt blandt de grupper, som fylder meget i den kommunale sygepleje og på ældreområdet. Sundhedsvæsenet er ikke rustet til ændringen i sygdomsbilledet, og der er derfor brug for ændringer i organiseringen af sundhedsvæsenet.

Regeringen har bedt Sundhedsstrukturkommissionen om at udarbejde et beslutningsgrundlag for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet.

Hent materiale, der er udgivet i forbindelse med lancering den 12. juni 2024. 

Handicaptilgængelige PDF-filer:

Hovedrapport
Sammenfatning
Faktaark om tværgående anbefalinger og tværgående forslag
Faktaark om Forvaltningsmodeller
Baggrundsrapport
Bilagsrapport - Analyser og ekspertbidrag

Excel-ark:

Figurer og tabeller til  hovedrapport
Figurer og tabeller til baggrundsrapport

Andre filer:

Slides i forbindelse med lanceringen den 12. juni 2024

Sundhedsstrukturkommissionens rapport er trykt i et begrænset oplag

Det er derfor hverken muligt at bestille eller købe et fysisk eksemplar. Til gengæld kan du læse den digitale version af rapporten, som ligger ovenfor. Her finder du både kommissionens hoved- og baggrundsrapport, sammenfatning, bilagsrapport og mere endnu.