Sundhedsvæsenet

Kvalitet i sundhedsvæsenet

Et godt dansk sundhedsvæsen kan blive endnu bedre, og derfor er der et stort fokus på en konstant udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Patienterne har krav på sammenhængende behandlingsforløb med høj kvalitet i alle ydelser – fra praktiserende læge til sygehus, til apotek og til hjemmesygepleje og genoptræning. Samtidig er det vigtigt, at patienterne har adgang til nem og overskuelig information om behandlingstilbuddene.

Kvalitetsudvikling i sundhedsydelser sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb og forebygger fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

Kvalitet i sundhedsvæsenet

Det Nationale Kvalitetsprogram

Kvalitetsudvikling i sundhedsydelser sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb og forebygger fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

 

Patientrapporterede oplysninger (PRO)

Oplysninger fra patienterne selv om blandt andet helbredstilstand og funktionsniveau er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsnet.

eSundhed

På hjemmesiden www.esundhed.dk findes en databank for kvalitet i sundhedsvæsenet.

Utilsigtede hændelser

Et anonymt og sanktionsfrit system for indrapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet skal være med til at skabe en sund læringskultur.

Bekymringshenvendelser

Hvis man har mistanke om problemer med patientsikkerheden, kan man sende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.