Sundhedsvæsenet

Kommunale opgaver

I Danmark løser kommunerne en afgørende rolle i det danske sundhedsvæsen. De kommunale velfærdstilbud er med til at sikre behandling, pleje og omsorg tæt på den enkelte borger.

Kommunerne har ansvaret for en lang række sundhedsydelser tæt på borgeren bl.a. forebyggelse, behandling og genoptræning.

De nære sundhedstilbud i kommunerne foregår ofte i tæt samspil med de sociale indsatser og bliver blandt andet varetaget af læger, sygeplejesker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere mfl.

Kommunale opgaver

Genoptræning

Kommunerne har ansvaret for al genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse på sygehus.

Kommunal sygepleje

Kommunerne har ansvar for at tilbyde sygepleje til alle borgere i kommunen efter henvisning fra en læge.

Kommunal tandpleje

Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje samt specialtandpleje.

Forebyggelse

Kommunerne står for konkrete forebyggelsesindsatser indenfor en lang række områder.

Alkoholbehandling

Hvis man har et alkoholmisbrug, er det kommunens opgave at tilbyde alkoholbehandling.

Behandling af stofmisbrug

Hvis man har et stofmisbrug, er det kommunens opgave at tilbyde lægelig behandling.