Sundhedsvæsenet

Sygehusvæsenet

På de danske sygehuse har man adgang til udredning og højt specialiseret behandling af sygdomme.

Hvert år er over to millioner danskere i kontakt med sygehusvæsenet.

De danske sygehuse drives af regionerne.

Sygehusvæsenet

Akutberedskab

21 akutsygehuse og en akutlægehelikopterordning gør det muligt for alle danskere at modtage hurtig behandling ved akut opstået sygdom.

Specialeplanlægning

Hvordan vigtige behandlingsfunktioner fordeles mellem landets sygehuse fastsættes af Sundhedsstyrelsen.

Produktivitetsmålinger

Der sker en systematisk overvågning af produktiviteten på landets sygehuse.

Sygehusbyggerier

I disse år foregår en omfattende udbygning af hospitalsinfrastrukturen med blandt andet opførslen af en række kvalitetsfonds-støttede byggerier.