Sundhedsvæsenet

Sundhedspersonale

Der er en lang række faggrupper tilknyttet sundhedsvæsenet. Der sker en løbende udvikling i sundhedsydelser og behandlingsfomer, og derfor er det vigtigt at skabe sammenhæng mellem sundhedsvæsenets behov og sammensætningen af faggrupper i sundhedsvæsenet.

 

 

 

Sundhedspersonale

Lægedækning

En række initiativer skal understøtte en god lægedækning i hele landet og på tværs af lægelige specialer.

Autorisation og selvstændigt virke

I Danmark er der autorisationsordninger for en række sundhedspersoner. I det offentlige autorisationsregister findes oplysninger om alle sundhedspersoner med dansk autorisation.

Uddannelse af sundhedspersonale

Det danske sundhedsvæsen står for en række special- og videreuddannelse af sundhedspersonale.