Sundhedsvæsenet

Praksissektoren

I Danmark er en velfungerende praksissektor afgørende for at sikre et effektivt sundhedsvæsen og en sund og rask befolkning.

Praksissektoren leverer de nære sundhedstilbud til borgerne i et tæt samarbejde med sygehusvæsenet og de kommunale velfærdstilbud.

De nære sundhedstilbud i praksissektoren bliver blandt andet varetaget af alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter m.fl.

Det er regionerne, der har ansvaret for de sundhedstilbud, der leveres af privatpraktiserende behandlere.

Praksissektoren

Almen praksis

For de fleste danskere er den alment praktiserende læge indgangen til sundhedsvæsenet.

Praktiserende speciallæger

Det er muligt at få behandling inden for en lang række sygdomsområder hos de praktiserende speciallæger.

Øvrig praksissektor

Udover praktiserende læger og speciallæger består praksissektoren af en række andre aktører, der tilbyder behandling med tilskud fra det offentlige.