Sundhedsvæsenet

Tilsyn og sanktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark og har til opgave at føre tilsyn med udvalgte behandlingssteder i det offentlige og private sundhedsvæsen og med autoriserede sundhedspersoner.

Tilsynet kan føre til specifikke påbud på behandlingssteder og indskrænkelse i sundhedspersoners autorisation. 

En stor del af tilsynsarbejdet består desuden i at samle erfaringer og skabe læring på områder, hvor patientsikkerheden kan forbedres.

 

 

Tilsyn og sanktioner

Tilsyn med behandlingssteder

Der føres tilsyn på udvalgte behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. 

Tilsyn med sundhedspersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn ved underretninger om, at en sundhedsperson kan udgøre en risiko for patienternes sikkerhed. 

Tilsyn og læring

En vigtig del af det sundhedsfaglige tilsyn er at lære af forebyggelige fejl, så det er trygt at være patient i Danmark.