Arbejdsgruppe for klinisk forskning

Anbefalinger til at styrke den kliniske forskning i Danmark.

I regi af Strategi for Life Science 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af myndigheder, sundhedsvæsenet, universiteter, patientforeninger, life science virksomheder og interesseorganisationer. 

Arbejdsgruppen havde til formål at afdække barrierer for klinisk forskning i Danmark samt udarbejde anbefalinger, der skal understøtte bedre rammer for klinisk forskning, således at Danmark også i fremtiden er et attraktivt land at bedrive klinisk forskning i. 

Arbejdsgruppen har lanceret 17 konkrete anbefalinger til at styrke den kliniske forskning i Danmark. Anbefalingerne indgår i Life Science Rådets anbefalinger til regeringens kommende strategi for life science.