Borgermøder

Sundhedsstrukturkommissionen vil møde borgere, der på egen krop har oplevet problemerne med sektorovergange og manglende sammenhæng.

Borgermøder i juni 2023

I juni afholdte Sundhedsstrukturkommissionen to mindre feedbackmøder med borgere i hhv. København og Aarhus. Her drøftede repræsentanter fra kommissionen, borgere, patienter, pårørende og forskellige patientforeninger sammenhæng i sundhedsvæsenet – herunder hvordan man skaber bedre sammenhæng for personer med kronisk sygdom og multisygdom.

Strukturkommissionens logo