Følgegruppe

Sundhedsstrukturkommissionen har en følgegruppe, som løbende inddrages i kommissionens arbejde.

Følgegruppens medlemmer:
 • Danske Regioner
 • KL
 • Danske Patienter
 • FOA
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Lægeforeningen
 • PLO
 • Sundhed Danmark/ Dansk Erhverv
 • SIND
 • Ældresagen
 • Danske Handikaporganisationer
 • Apotekerforeningen
 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Lif

Kick-off møde for følgegruppen

Den 28. juni 2023 blev der afholdt kick-off møde for Sundhedsstrukturkommissionens følgegruppe, hvor repræsentanter fra kommissionen og medlemmerne af følgegruppen deltog.

På mødet fik følgegruppens medlemmer mulighed for at præsentere deres input til kommissionen.

Følgegruppens medlemmer
På billedet ses:

Bagerste række fra venstre mod højre: Jørgen Skadborg, Formand, PLO, Christian Harsløf, Direktør, KL, Mogens Vestergaard, medlem af Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Fisker, formand, formand for Sundhedsstrukturkommissionen, Mette Feifer, Vicedirektør, Dansk Erhverv.

Forreste række fra venstre mod højre: Torben Buse, Direktør, Lægeforeningen, Morten Freil, Direktør, Danske Patienter, Thorkild Olesen, Formand, Dansk Handicapsorganisationer, Bjarne Hastrup, Adm. direktør, Ældresagen, Sofie Tolstrup, sundhedspolitisk konsulent, Danske Fysioterapeuter, Mona Striib, Forbundsformand, FOA, Ida Sofie Jensen, Koncerndirektør, Lif, Mathilde Thornberg Djervad, Chef for Politik og Analyse, Dansk Sygeplejeråd. 

Følgende deltog på mødet men er ikke med på billedet: Sidsel Vinge, medlem af Sundhedsstrukturkommissionen, Adam Wolf, adm. direktør, Danske Regioner, Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, Anders Kretzschmar, adm. direktør, Danmarks Apotekerforening.

Andet møde i følgegruppen

Den 23. oktober 2023 blev det andet møde i følgegruppen afholdt. På mødet fik medlemmer af følgegruppen og repræsentanter fra kommissionen bl.a. mulighed for at drøfte og dele deres perspektiver på udfordringer og potentialer i omstillingen til det nære sundhedsvæsen og behovet for øget sammenhæng i patientforløb.

Tredje møde i følgegruppen

Den 18. december 2023 blev det tredje møde i følgegruppen afholdt. På mødet drøftede medlemmer af følgegruppen og repræsentanter fra kommissionen bl.a. potentialer i en digital fordør til fremtidens sundhedsvæsen. Derefter præsenterede Danske Patienter, KL og Danske Regioner deres udspil til fremtidens sundhedsvæsen.

logo