Kommunerne får lov at låne 4,3 mia. kr.

21-01-2010

89 kommuner har søgt om at låne penge til nye anlægsaktiviteter. Indenrigs- og Socialministeriet udvider puljen fra tre mia. kr. til 4,3 mia. kr. så alle kommuner stort set får mulighed for at låne de penge, de har søgt om.

Indenrigs- og Socialministeriet har netop givet 89 kommuner tilsagn om, at de får mulighed for at optage lån til stort set alle de anlægsaktiviteter, de har søgt om låneadgang til. Kommunerne har kunnet søge to forskellige lånepuljer: Den ene pulje er målrettet daginstitutioner, folkeskoler, visse idrætsfaciliteter og ældreområdet. Den anden pulje omfatter resten af det kommunale område – blandt andet investeringer i veje.

Lånepuljerne er en del af aftalen om finansloven for 2010. Der var oprindelig afsat tre mia. kr. i de to puljer, men beløbet er forhøjet til 4,3 mia. kr. for at imødekomme ansøgningerne og understøtte vækst og beskæftigelse.

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann siger:

Det er meget positivt, at kommunerne har vist så stor interesse for at sætte gang i en lang række nye anlægsinvesteringer. Det betyder, at borgerne kan se frem til forbedringer af blandt andet skoler, daginstitutioner og veje. Samtidig vil de nye investeringer skabe flere arbejdspladser rundt om i landet.

- Karen Ellemann

Kommunernes anlægsbudgetter for 2010 viser, at kommunerne havde budgetteret med at bruge færre penge end regeringen har aftalt med KL i økonomiaftalen for 2010. De to lånepuljer blev derfor oprettet for at give kommunerne en ekstra økonomisk mulighed for at investere i nye anlægsaktiviteter, og hermed realisere et historisk højt anlægsniveau.  

Der er fordelt i alt 1.964 mia. kr. fra lånepuljen målrettet daginstitutioner, folkeskoler, visse idrætsfaciliteter og ældreområdet. Fra puljen, der omfatter resten af det kommunale område, er der fordelt 2.287 mia. kr.

En samlet oversigt over fordelingen af de to puljer kan ses her.  

Baggrund

Den særlige lånepulje på to mia. kr. til kvalitetsfondsinvesteringer er et tillæg til lånepuljen på 800 mio. kr. målrettet investeringer på kvalitetsfondsområderne afsat i aftalen om kommunernes økonomi for 2010. Puljen er forbeholdt investeringer på børne-, skole- og ældreområdet.

Den særlige lånepulje til investeringer i øvrige områder, herunder veje er et  tillæg til den såkaldte ordinære lånepulje på 200 mio. kr. for 2010. Puljen har et bredt sigte, og kommunerne kan ansøge om låneadgang til de fleste former for anlægsinvesteringer.

For begge puljer gælder, at låneadgangen er forbeholdt nye projekter, dvs. projekter hvortil der ikke i 2010 er afsat rådighedsbeløb i de kommunale budgetter, og som ikke ellers ville blive gennemført i 2010.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)