Vanskeligt stillede kommuner får 586 mio. kr.

25-08-2011

Kommunerne modtager nu særtilskud for i alt 586 mio. kr. Desuden gives adgang til lån for i alt 300 mio. kr. til kommuner, som er kommet i klemme med budgetlægningen. De nye tilsagn gives få dage efter, at regeringen har givet tilsagn om lånemuligheder for 2,2 mia. kr. som en del af regeringens vækstpakke.

Som led i økonomiaftalen for 2012 aftalte regeringen med KL at ekstraordinært forhøje særtilskudspuljen til kommuner i hele landet til 550 mio. kr. – 50 mio. kr. mere end i 2011. Hovedstadskommunerne finansierer selv mellem sig en særtilskudspulje til fordeling til vanskeligt stillede hovedstadskommuner.

I økonomiaftalen blev det også aftalt at afsætte en særlig lånepulje på 300 mio. kr. til kommuner, som har fået problemer, fordi de valgte at bruge egne skøn over indtægter – i stedet for statsgarantien. De står med en efterregulering efter de valgte at selvbudgettere indtægtsgrundlaget i budgettet for 2009.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har nu på baggrund af ansøgninger fra kommunerne fordelt tilskud til i alt 44 kommuner, som vurderes at være i en økonomisk vanskelig situation. Desuden er fordelt særlig låneadgang til i alt 18 kommuner, hvor efterreguleringen udgør et pres på kommunens økonomi.

De meddelte tilskud og låneadgange kan nu indregnes i kommunernes budgetlægning for 2012.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

Med særtilskud og låneadgang giver vi en håndsrækning til at også kommuner med særlige økonomiske udfordringer kan få budgetterne for 2012 til at balancere.

- Bertel Haarder

 Ministeren fortsætter:

Regeringen har lyttet til de kommuner, som har særlige behov. og det er baggrunden for at der i økonomiforhandlingerne med KL i foråret blev aftalt en forhøjet pulje til særtilskud og en særlig lånepulje til kommuner med en ekstraordinær efterregulering.

- Bertel Haarder

Tabel: Fordeling af særtilskud og låneadgang for 2012

Fordeling af særtilskud og låneadgang for 2012 

Mio. kr. 

Særtilskud for kommuner i hele landet* (§16) 

430 

Særtilskud for hovedstadskommunerne (§19)

156 

Lånepulje vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering 

300 

Samlet 

886 

* Ekskl. udviklingsaftaler


Bertel Haarder konstaterer, at det har været en rigtig god uge for kommunerne. I forbindelse med regeringens vækstplan fik de lånetilsagn for 2,2 mia. kr. Desuden tilsagn om lån for ministeriets ordinære lånepulje på 200 mio. kr. Og nu altså en særlig håndsrækning til vanskeligt stillede kommuner.

Bertel Haarder erkender dog, at ikke alle kommuner jubler:

Det er langt fra alle kommuner, der har fået, hvad de bad om, og jeg er ked af, at jeg har måttet skuffe nogen.

- Bertel Haarder 

Baggrund

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet fordeles i medfør af §16 i udligningsloven. I 2012 er puljen midlertidigt forhøjet til 550 mio. kr. Forhøjelsen er begrundet i, at et mindre antal kommuner, i lighed med sidste år, aktuelt står i en vanskelig økonomisk situation. Der er i alt fordelt 430 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning til i alt 32 kommuner. Puljens øvrige midler anvendes til bl.a. udviklingsaftaler og støtte til kommuners forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder er afsat efter §19 i udligningsloven. Den samlede tilskudspulje udgør 0,07 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager til puljen i forhold til deres indbyggertal. Puljen er i 2012 på 251,5 mio. kr. Der er i alt fordelt 156,0 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning, mens Furesø Kommune i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum kommuner modtager 58,7 mio. kr. i 2012.

Lånepuljen på 300 mio. kr. for 2012 fordeles efter ansøgning blandt kommuner med en ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering sammenholdt med den likviditetsmæssige situation i kommunen. I alt 18 kommuner har fået andel i puljen.

For alle puljerne, fraset lånepuljen vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering, er der afsat en begrænset restpulje.

Den nærmere fordeling af puljerne samt kriterier herfor kan ses nedenfor.

 

Læs mere

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)