Elektroniske valg skal afprøves i DanmarkKontakt

13-04-2012

Regeringen vil ændre valgloven, så kommunerne som forsøg ved kommende valg kan lade vælgerne stemme elektronisk - måske allerede ved kommunal- og regionalvalget i 2013. ”Vi skal modernisere den offentlige sektor, så det er oplagt at udnytte de muligheder, ny teknologi giver os – også i forbindelse med valg,” siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Det skal være muligt at afgive sin stemme med en stemmemaskine i stedet for med papir og blyant, men der bliver ikke tale om valg over internettet.

Regeringen har besluttet, at kommunerne skal have lov til at lave forsøg med elektroniske valg, e-valg, hvor stemmerne fra stemmemaskinerne vel at mærke tæller med i valgresultatet. Ambitionen er, at kommunerne får mulighed for at gennemføre forsøg med e-valg ved kommende valg, måske allerede i forbindelse med kommunal- og regionalvalget næste år.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Vi skal modernisere den offentlige sektor, så det er oplagt at udnytte de muligheder, ny teknologi giver os - også i forbindelse med valg. Forsøgene skal vise, om der er væsentlige fordele ved elektroniske valg, som gør, at vi skal overveje at digitalisere valghandlingen på længere sigt. En af fordelene er, at vi slipper for bunken af stemmesedler med ugyldige stemmer, hvor de valgtilforordnede er i tvivl om, hvor vælgeren har sat sit kryds. En anden fordel er, at synshandicappede kan få mulighed for at stemme uden hjælp. På længere sigt kan den manuelle optælling desuden blive overflødig, og det kan spare kommunerne for nogle ressourcer. Udfordringen bliver så, om det kan gøres sikkert nok og samlet set inden for en forsvarlig økonomisk ramme, og det skal forsøgene også være med til at afdække. Jeg håber, at kommunerne får gode erfaringer med forsøgene med e-valg, så de kan blive bredt ud til hele landet.

- Margrethe Vestager

E-valgene skal opfylde de samme krav om anonymitet, stemmehemmelighed og folkelig kontrol som traditionelle valg, og vælgerne skal bevare en høj tillid til valghandlingen. Det betyder bl.a., at vælgerne stadig skal møde op på et valgsted, og at der stadig vil være papir involveret i stemmeafgivelsen. Vælgeren skal markere sin stemme på en stemmemaskine, som står på valgstedet, og derefter printe stemmen ud på en papirkvittering, som så skal lægges i en stemmekasse, der elektronisk registrerer stemmen, og først dér er stemmen afgivet.

Det står kommunerne frit for at vælge, om de vil lave forsøg med e-valg. 12 kommuner og KL er allerede interesseret i at være med til at gennemføre de første forsøg.

For at forsøgene med e-valg kan blive ført ud i livet, skal der vedtages en ændring af valgloven. Regeringen forventer at fremsætte forslaget om lovændring i efteråret i år.

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal desuden fastsætte kravene til e-valgssystemerne, herunder krav til sikkerhed og driftssikkerhed og om, at de skal overholde principperne i valglovgivningen om stemmehemmelighed. De virksomheder, der ønsker at deltage i kommunalt udbud om at levere itløsninger til forsøgene med e-valg, skal desuden certificeres af et centralt statsligt organ.