11 mio. kr. til at skabe nye job i yderområderne

21-12-2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager støtter 18 projekter i 15 forskellige kommuner med samlet 11 mio. kr. Projekterne skal fremme erhvervslivet, turisme og foreningslivet og på den måde være med til at skabe beskæftigelse, primært i yderområderne.

Femten kommuner får nu i alt 11,2 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til 18 kommunale projekter. Ideerne til projekterne spænder vidt – der er bl.a. givet penge til:

  • Kalundborg Kommune, som vil udbrede bioenergi med nye energianlæg i Region Sjælland. Kalundborg vil skabe projekt Biowatt, hvor de udarbejder 18 business cases på bioenergi for at give erfaring i, hvad der virker og ikke virker med bioenergi – og dermed givet erhvervsdrivende, landmænd og andre kommuner mod på at gå ind i bioenergi.
  • Aabenraa Kommune, som vil etablere "Destination Sønderjylland" i samarbejde med Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner. Projektet skal skabe nye tilbud for turister og borgere, hvor kommunerne med udgangspunkt i sønderjysk historie og tradition vil præsentere borgere og turister for nye fortællinger om og nye temaruter gennem regionen. 
  • Hjørring Kommune, som vil forbedre Løkkens fysiske udseende, bosætning og turismeudvikling. Med projektet vil kommunen bl.a. udvikle en vision for fremtidens turisme i Løkken og gennemføre et-to projekter med udviklingsforløb med netværk af turismevirksomheder.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Kommuner og ildsjæle tager et stort medansvar ved at sætte projekter i gang, som kan være med til at skabe vækst og udvikling – også i mere vanskelligt stillede kommuner. Jeg er glad for, at kommunerne har idéerne og modet til at gennemføre projekter, som skaber værdi både i form af nye arbejdspladser, men forhåbentlig også i form af sjovere og mere kreativ fritid for så mange mennesker.

- Margrethe Vestager

Kommunerne, der har modtaget tilskud, er: Aabenraa, Samsø, Kalundborg, Ærø, Lemvig, Morsø, Norddjurs, Randers, Struer, Assens, Vesthimmerland, Vordingborg, Guldborgsund, Hjørring og Albertslund.


Se oversigt over hvilke projekter der får støtte og hvor meget

Faktaboks om EU-puljen

EU-puljen støtter projekter, som enten har modtaget eller forventes at modtage støtte fra de regionale EU-støtteordninger, og som igangsættes af kommuner, der kan have vanskeligt ved at afsætte medfinansiering til projekterne. Derudover har alle projekter til formål at skabe vækst og arbejdspladser i lokalområdet. En forudsætning for støtte fra puljen er, at kommunen har et strukturelt underskud pr. indbygger, som er mindst 25 procent højere end landsgennemsnittet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har gennem flere år ydet tilskud til vanskeligt stillede kommuners medfinansiering af EU-projekter. Med udgangen af 2012 er puljen nedlagt som en del af aftalen om justering af udligningssystemet, og skal ses i lyset af, at der samtidig blev gennemført andre ændringer til gavn for bl.a. land- og yderkommuner, herunder udligningsjusteringer, forhøjet særtilskudspulje i 2013 og 2014 et nyt koncept for udviklingspartnerskaber med kommuner som også omfatter initiativer til en samlet set bedre økonomisk balance samt fremme af udvikling og nye arbejdspladser i kommuner. Derudover er der med aftalen foretaget en forøgelse af tilskuddet til kommuner med øer.

Tilskuddet fra puljen til særligt vanskelligt stillede kommuners medfinansiering af EU-projekter er fordelt efter to årlige ansøgningsrunder: den 1. april og 1. oktober. I 2012 er der samlet ydet tilskud for 24,3 mio. kr.