Vestager vil sætte fokus på det lokale demokratiKontakt

17-12-2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil sende en personlig repræsentant på rundtur i landets kommuner for at tage temperaturen på, hvordan det står til med det lokale demokrati. Stemmeprocenten ved kommunalvalget i 2009 var faldende og diverse undersøgelser viser tegn på, at det lokale demokrati er udfordret. ”Det lokale demokrati trænger til et eftersyn, så vi i åbenhed kan forholde os til demokratiets tilstand”, siger Margrethe Vestager.

Hvordan står det til med demokratiet i landets 98 kommuner? 

Det spørgsmål skal besvares, når regeringen i starten af det nye år sender en personlig repræsentant på rundtur i de danske kommuner for at undersøge demokratiets tilstand. Samtidig skal der gennemføres en spørgeundersøgelse blandt borgerne, om deres oplevelse af det lokale demokrati.

Ved sidste kommunalvalg i 2009 faldt stemmeprocenten med omtrent 4 procentpoint til et lavt niveau. Samtidig er der nylige undersøgelser, der viser, at borgernes oplevelse af at lokalpolitikere og det politiske system tager hensyn til deres holdninger, er faldende. Ligesom borgernes oplevelse af at vide nok om de lokalpolitiske forhold og føle sig i stand til at handle lokalpolitisk også er faldende. 

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg er meget optaget af, at vi har et levende lokalt demokrati. Hvis borgerne f.eks. oplever, at de bliver mindre inddraget i de lokale demokratiske processer end førhen, er det bekymrende. Det skal vi vide mere om. Derfor igangsætter vi en undersøgelse af, hvordan det står til med det lokale demokrati, og det skal give inspiration til, hvordan vi kan forbedre – eller nytænke – det lokale demokrati.

- Margrethe Vestager

Undersøgelsen skal blandt andet fokusere på borgernes oplevelse af at blive hørt og komme til orde og særligt på unge/førstegangsvælgers tilgang til det lokale demokrati. Derudover kan der ses nærmere på rekrutteringen af politikere til kommunalvalg.

Rundturen i de danske kommuner vil finde sted i perioden januar-maj 2013 og slutresultatet vil blive en rapport, som forventes offentliggjort i juni 2013.

Undersøgelsen skal ses i forlængelse af det igangværende arbejde om en evaluering af kommunalreformen. Dette arbejde afsluttes i marts 2013.