Kommunalreformen får et serviceeftersynKontakt

09-02-2012

Regeringen går i gang med at evaluere kommunalreformen fra 2007. Økonomi- og Indenrigsministeriet koordinerer evalueringen, og de relevante ministerier samt KL og Danske Regioner bidrager også til arbejdet. Målsætningen er, at evalueringen er afsluttet i starten af 2013. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager lægger vægt på, at den offentlige sektor løbende bliver udviklet, og at det er klart, hvem der har ansvaret for at løse hvilke opgaver.

Regeringen går nu i gang med at evaluere kommunalreformen fra 2007 for at se på opgavefordelingen mellem kommuner, regioner og staten med særligt fokus på fire områder: sundhed, miljø, regional udvikling og de specialiserede social- og undervisningstilbud. 

Økonomi- og indenrigsministeriet koordinerer evalueringen, som ifølge planen skal være afsluttet om godt et år.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Vi skal hele tiden udvikle den offentlige sektor, så vi sørger for løbende at modernisere, og så borgerne får service og velfærdsydelser af høj kvalitet. Ved nytår kunne kommunalreformen fejre fem års fødselsdag, og derfor mener regeringen, at det er relevant at se på, om det var det rigtige snit, der blev lavet ved kommunalreformen i 2007. Blev opgaverne placeret de rigtige steder? Er der opgaver, hvor det er uklart, hvem der har ansvaret for hvad, så ingen tager ansvaret? Det gælder for eksempel på sundhedsområdet, hvor bl.a. ældre og kroniske patienter gentagne gange er i kontakt med sygehusvæsnet. Ind imellem deres behandlinger og indlæggelser på sygehuset, får de plejetilbud og måske tilbud om forebyggelse fra deres hjemkommune. Her er det relevant at se på, om samarbejdet mellem sygehus, den praktiserende læge og kommunens plejesektor fungerer hensigtsmæssigt for borgerne. Evalueringen betyder ikke, at vi skal lave en ny kommunalreform. Men der kan være opgaver, hvor der er behov for en mere klar ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner eller måske et bedre samarbejde mellem parterne.

- Margrethe Vestager

Evalueringen af kommunalreformen kommer til at foregå i fem udvalg. Dels et hovedudvalg forankret i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor også Finansministeriet, Skatteministeriet samt KL og Danske Regioner deltager. Dels fire underudvalg, som skal analysere hvert af de fire områder. I underudvalgene er de relevante fagministerier repræsenteret og derudover de samme parter, som er repræsenteret i hovedudvalget.

Kommissorierne for udvalgsarbejdet er nu offentliggjort.

De fire underudvalg skal analysere hvert deres område frem til oktober 2012, hvor de afrapporterer deres arbejde for hovedudvalget.