Kommunerne overholder økonomiaftalen for 2012

19-01-2012

Kommunernes budgetter overholder økonomiaftalen for 2012, viser nye tal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager roser kommunerne for at tage ansvar og prioritere midlerne mellem de forskellige velfærdsområder.

Kommunernes budgetter holder sig inden for rammerne af økonomiaftalen for 2012. Det viser de endelige budgettal for kommunerne, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Dermed kan det betingede bloktilskud på tre mia. kr. frigives til kommunerne. De nye tal ligger godt i tråd med de foreløbige budgettal, som Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i efteråret 2011 på baggrund af indberetninger fra kommunerne.

På baggrund af de nye tal fra Danmarks Statistik kan ØIM nu opgøre de endelige tal for, hvordan kommunernes udgifter fordeler sig på de forskellige velfærdsområder. Tallene viser, at kommunerne tilpasser udgifterne mellem de forskellige områder.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Kommunerne har et stort ansvar for at være med til at holde dansk økonomi på sporet, fordi de tilsammen udgør cirka halvdelen af den offentlige økonomi. Jeg er rigtigt glad for at se, at kommunerne holder sig inden for rammen af økonomiaftalen og samtidig tager ansvar for at prioritere og fordele midlerne mellem de forskellige velfærdsområder, så der f.eks. bliver taget højde for demografiske ændringer i de enkelte kommuner. Det får vi brug for i de kommende år, hvor vi skal modernisere velfærden. Jeg vil gerne se på, hvordan vi giver kommunerne størst mulig frihed til at løse opgaverne så godt som muligt og efter lokale forhold, men der bliver ikke flere penge de kommende år.

- Margrethe Vestager

Opgørelsen viser konkret, at:

  • Kommunernes serviceudgifter udgør samlet set ca. 245,4 mia. kr. Det er ca. 2,5 mia. kr. mindre, end hvad kommunerne har fået penge til i økonomiaftalen.
  • Kommunernes budgetterede udgifter til overførsler og de forsikrede ledige ligger ca. 0,8 mia. under hvad der blev forudsat i økonomiaftalen.
  • Kommunerne har budgetteret med ca. 20,3 mia. kr. til investerer i anlæg, hvilket er ca. 4,9 mia. kr. over det forudsatte niveau på 15,5 mia. kr. og i overensstemmelse med det forudsatte i regeringens kickstartpakke.
  • På kvalitetsfondsområderne (dagtilbud, folkeskoler, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet) har kommunerne budgetteret med investeringer på ca. 7,5 mia. kr. Det er ca. 0,5 mia. kr. over det forudsatte niveau på 7 mia. kr. i 2012. 

Fakta

Hovedtallene i budget 2012 opgjort ift. økonomiaftalen for 2012 og fordelt på de store velfærdsområder ift. budget 2011.

undefined

undefined