Vestager ønsker godt frikommune-år

02-01-2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ønsker de ni kommende frikommuner godt nytår med en liste over de frikommuneforsøg, der kan starte i første fase af frikommuneforsøget efter nytår. Kommunerne ønsker især at blive sat fri fra de statslige regler på beskæftigelses- og undervisningsområdet.

  • Vesthimmerland, Vejle, Odense og Fredensborg Kommuner får frihed fra reglerne om, at størstedelen af undervisningen skal foregå i klassen, så skolerne kan lave mere fleksible undervisningshold, f.eks. på tværs af alderstrin eller køn.
  • Fredensborg Kommune får mulighed for at give rabat på byggesagsgebyret til private og virksomheder, der bygger klimavenligt.
  • Viborg Kommune får større råderum til selv at planlægge, hvor mange og hvor store butikker der kan opføres i bymidten og i bydelscentre. 
  • Alle ni frikommuner får frihed fra minimumskravene om, hvor ofte ledige skal møde op til kontaktsamtaler på jobcentrene. Dermed får kommunerne større råderum til selv at tilrettelægge indsatsen, og afprøve andre måder til at få ledige i job 
  • Frikommunerne bliver sat fri fra lovkravet om, at beskæftigelsesindsatsen skal være organiseret i en særskilt forvaltning og med et særskilt politisk udvalg. Dermed bliver der større mulighed for at samarbejde på tværs i kommunerne.

Det er bare en håndfuld af de i alt 75 frikommuneforsøg, som kan sættes i gang på den anden side af nytår i første fase af frikommuneforsøget. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har netop sendt besked til de ni frikommuner om, at forsøgsgodkendelserne er på vej til frikommunerne.

Jeg vil gerne ønske de ni frikommuner et godt frikommuneår. Jeg glæder mig meget til at se kommunerne vise, hvad større frihed til mere kommunalt selvstyre kan føre til. Forhåbentlig vil frikommuneforsøget give os en masse erfaringer om, hvordan kommunerne kan udrette mere med færre eller de samme ressourcer, eller hvordan kommunerne kan give borgerne en bedre service for eksempel ved at vise større tillid til den enkelte sagsbehandler eller skolelærer. Hvor er det flot, den måde kommunerne har taget udfordringen op, især på beskæftigelses- og skoleområdet. Det er godt at se, for efterhånden har vi hørt mange kommuner sige, at der er blevet for mange snærende statslige regler på de områder.

- Margrethe Vestager

Nogle af forsøgene kræver, at der udstedes en bekendtgørelse. Andre kræver, at frikommunerne er i dialog med det relevante fagministerium om, præcis hvordan forsøget skal tilrettelægges for, at forsøget kan godkendes. Men fælles for forsøgene på listen er, at de alle kan starte inden længe og senest i løbet af marts 2012. 

Regeringen vil til februar tage stilling til de øvrige forsøg, herunder forsøg, der kræver ny hjemmel i frikommuneloven. Margrethe Vestager forventer, at loven bliver vedtaget inden sommerferien 2012. Det betyder, at frikommunerne kan starte endnu flere forsøg fra 1. juli 2012 (anden fase). 

Fakta om frikommuneforsøget

  • De ni kommuner, der er udvalgt som frikommuner, er: Fredensborg, Fredericia, Gentofte/Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerlands og Viborg Kommuner. Frikommunerne kan få dispensation fra statslige regler og dokumentationskrav til at afprøve forsøg, der har til formål at udvikle nye veje i den kommunale opgaveløsning. 
  • Frikommunerne (med undtagelse af Fredericia Kommune) har indtil nu indsendt i alt 215 forsøgsansøgninger. Heraf imødekommes 75 ansøgninger helt eller delvist her i første fase af forsøget, dvs. de ansøgninger, der umiddelbart kan godkendes administrativt.
  • Frikommuneforsøget starter 1. januar 2012 og varer fire år. Frikommunerne kan indsende yderligere ansøgninger til 1. maj og 1. november 2012.