Frikommunerne kan gøre klar til 35 nye forsøg

02-10-2012

Regeringen har godkendt 35 nye forsøg i frikommunerne. For eksempel kan unge i Gentofte og Gladsaxe Kommuner tage 5-årige uddannelsesforløb særligt målrettet elever, der enten mangler motivation i skolen eller er bogligt meget stærke. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager håber, kommunerne vil tænke stort og søge om endnu flere forsøg i næste og sidste ansøgningsrunde i november.

De ni frikommuner har netop fået brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med en oversigt over 35 nye forsøg, som de inden længe kan gå i gang med. 11 af forsøgene kræver, at frikommuneloven bliver udvidet, hvilket forventes at ske med virkning fra 1. januar 2013.

Forsøgsgodkendelserne vil bl.a. betyde, at:

  • Unge i Gentofte/Gladsaxe Kommuner kan vælge at tage et af to fem-årige udskolings- og ungdomsuddannelsesforløb. Det ene er et udskolings- og erhvervsuddannelsesforløb med fokus på innovation og teknik for elever, der mangler motivation i skolen, det andet et udskolings- og gymnasieforløb med fokus på naturvidenskab for særligt bogligt ambitiøse elever.
  • Forældre til børn i Fredensborg Kommunens daginstitutioner kan slippe for selv at tage bleer med i vuggestuen og børnehaven, hvis de tager imod kommunens nye tilbud om at indkøbe bleerne for dem.
  • 9.klasses-elever i Odense Kommune kan vælge andre fag end tysk og fransk som tilbudsfag i 9. klasse, for eksempel naturvidenskab, kommunikation og innovation. Til gengæld skal kommunens skoler sørge for at eleverne kender optagelsesbetingelserne til de gymnasiale ungdomsuddannelser, fordi optagelse kræver tysk eller fransk
  • Borgere fra andre EU- og EØS-lande i Vejle Kommune, som har fået arbejde Danmark, kan få udstedt deres registreringsbevis hos kommunen i stedet for at skulle hele vejen til statsforvaltningen. På den måde bliver det lettere for EU/EØS –borgere at etablere et arbejdsliv i Danmark til gavn for de danske virksomheder.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg bliver glad for at se opfindsomheden og viljen til at tænke nyt og gå nye veje, når jeg læser ned over listen af de forsøg, frikommunerne nu kan give sig i kast med – og som kommer oven i de over 125 forsøg, som de i forvejen har fået tilladelse til. Frikommuneforsøget skaber frihed til forskellighed. For eksempel er Gentofte og Gladsaxes forsøg med fem-årige uddannelsesforløb, der binder folkeskole og ungdomsuddannelse sammen, et nyt forsøg på at motivere og fastholde de unge, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Jeg håber, frikommunerne vil tænke stort og kreativt og sende flere ansøgninger om frikommuneforsøg frem til næste og sidste ansøgningsfrist, som er 1. november.

- Margrethe Vestager

Fakta om frikommuneforsøget

  • Ni frikommuner kan få dispensation fra statslige regler og dokumentationskrav, hvis de til gengæld dokumenterer, at det skaber afbureaukratisering og gør, at kommunerne kan udnytte deres ressourcer bedre.
  • De ni kommuner, der er udvalgt som frikommuner, er: Fredensborg, Fredericia, Gentofte/Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerlands og Viborg Kommuner.
  • Frikommuneforsøget startede 1. januar 2012 og varer frem til 31. december 2015.
  • Med de 35 nye godkendte forsøg er indtil videre i alt godkendt 160 forsøg. Heraf giver frikommuneloven, som trådte i kraft 1. juli 2012, foreløbig hjemmel til 22 forsøg, men forventes altså at blive udvidet med hjemler til 11 nye forsøg i starten af det nye år.
  • Af de 35 netop godkendte forsøg indgik de 34 i frikommunernes tredje ansøgningsrunde. Der er en fjerde og sidste chance for frikommunerne til at søge om tilladelse til nye forsøg. Fristen er 1. november.