Serviceeftersyn af den kommunale kontoplan

17-04-2013

På baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013 igangsætter Økonomi- og Indenrigsministeriet et serviceeftersyn af den kommunale kontoplan.

Det fremgår af aftalen om den kommunale økonomi for 2013, at regeringen og KL er enige om, at der er behov for at foretage et serviceeftersyn af den kommunale kontoplan, herunder vurdere om den overordnede struktur i kontoplanen kan opgøres mere hensigtsmæssigt.

Der er behov for at foretage et serviceeftersyn af den autoriserede kontoplan af flere grunde:

  • Den autoriserede kontoplan for kommuner er i hovedsagen baseret på de grundprincipper og den struktur, der gjaldt for den autoriserede kontoplan for kommuner og amtskommuner, der blev indført fra regnskabsåret 1977. Nye kommunale udgiftsområder er vokset frem, og fokus er i dag rettet mod de kommunale serviceudgifter og anlægsinvesteringer, mens 70’erne var kendetegnet ved at sikre sammenhæng mellem sektorplaner og budgetter.
  • Den nye budgetlov og sanktionslovgivningen har skabt nye rammer for den kommunale økonomistyring, og det er vigtigt, at det kommunale budget- og regnskabssystem underbygger behovet for en sikker udgiftsstyring på en enkel og effektiv måde.
  • Ændringerne i den autoriserede kontoplan karakteriseret ved ”knopskydninger” bestemt af et behov for detaljerede oplysninger på et givent tidspunkt. Det indebærer en risiko for unødige regler og forældede bestemmelser.

 

Serviceeftersynet igangsættes fredag den 19. april med et seminar om det kommunale budget- og regnskabssystem med deltagelse af bl.a. KL og repræsentanter for 4 udvalgte kommuner. I forlængelse heraf vil Budget- og regnskabsudvalget i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriet analysere og overveje, om der er behov for at foretage ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem, herunder om der er behov for at ændre den autoriserede kontoplan for kommuner.

I udvalget deltager Økonomi- og Indenrigsministeriet (formand), KL, Danske Regioner, Finansministeriet, FSR - danske revisorer og Danmarks Statistik. Sektorministerierne med ansvar for kommunale forhold vil kunne inddrages efter behov.

Det er hensigten, at udvalget skal afslutte sit arbejde i december 2013.

Kontakt

Henning Elkjær Nielsen
TitelChefkonsulent
KontorUdgifter