Vestager forlænger 44 kommuners mulighed for at afslutte 219 anlægsprojekter

11-04-2013

44 kommuner får lov til at overføre lån for over 0,8 mia. kroner til 2013. Lånene vedrører 219 konkrete anlægsprojekter som for eksempel renovering og forbedring af folkeskoler.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har netop godkendt, at 44 kommuner overfører kommunale lånetilsagn for over 0,8 mia. kr. til 2013. Pengene skal bruges til i alt 219 kommunale anlægsprojekter, herunder aktiviteter til bl.a. renovering og forbedring af folkeskoler, dagsinstitutioner, plejehjem, idrætsfaciliteter, sundhedshuse og veje.

Det betyder, at stort set alle planlagte anlægsinitiativer i landets kommuner i 2012 kan gennemføres - selv om pengene ikke er blevet brugt i 2012. Eksempelvis kan aktiviteter i Kerteminde Kommune med etablering af ny storbørnehave i Langeskov fortsætte. Det samme kan renoveringen af Rask Mølle Skole i Hedensted Kommune og arbejdet med en ny daginstitution i Bækmarksbro i Lemvig Kommune.

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Kommunerne har allerede udvist stort ansvar for og vilje til at investere og forbedre lokale skoler, børnehaver, plejehjem, idrætshaller og veje. De prioriterer effektivt og har bremset udviklingen i driftsudgifterne. Samtidig har regeringen allerede givet kommunerne mulighed for at skrue op for anlægsudgifterne med 2 mia. kr. i 2013 i forhold til budgettet. Jeg vil gerne kvittere for den lokale prioritering ved at understøtte, at 219 kommunale anlægsaktiviteter kan komme helt i mål i 2013 – til gavn for både borgere og for den lokale beskæftigelse.

- Margrethe Vestager

44 kommuner har siden december 2012 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om overførsel af lånetilsagn til 2013 fra tidligere år.

Kun 8 anlægsprojekter i 3 kommuner er meddelt afslag, da det vurderes, at projekterne slet ikke er kommet i gang.