Helle Haxgart er udnævnt til direktør i Statsforvaltningen

30-08-2013

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har ansat fungerende direktør i Statsforvaltningen, Helle Haxgart, som direktør i Statsforvaltningen med virkning fra den 1. september 2013.

Helle Haxgart er udnævnt til direktør for Statsforvaltningen. Helle Haxgart blev ansat som fuldmægtig i Statsamtet København i 1997 og blev udnævnt som kontorchef i 2001. I 2006 blev hun udnævnt som vicedirektør i Statsforvaltningen Hovedstaden og den 15. november 2010 som direktør for Statsforvaltningen Sjælland. I perioden fra den 1. januar 2013 til den 1. juli 2013 har Helle Haxgart fungeret som direktør i overgangsperioden, og hun har siden den 1. juli 2013 været fungerende direktør.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg er glad for, at Helle Haxgart har sagt ja til stillingen som direktør for Statsforvaltningen. Helle Haxgart er en omstillingsparat og udviklingsorienteret leder, som på sikker vis har ført statsforvaltningerne gennem overgangsperioden fra fem regionale statsforvaltninger til en enhedsforvaltning. Helle har stor erfaring med Statsforvaltningens opgaveområder, og hun har konstant fokus på borgernes behov, og på at Statsforvaltningen lever op til borgernes forventninger.

- Margrethe Vestager

Helle Haxgart er 47 år og er uddannet cand. jur., MPA.