Kommunerne får tæt på 1 milliard kroner i særtilskud

30-08-2013

I alt 55 kommuner får i dag besked fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager om, at de er tildelt særtilskud fra en af ministeriets tre særtilskudspuljer. Der er tildelt samlet lige under 1 milliard kroner.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har netop givet 55 kommuner besked om, at de er tildelt særtilskud fra en af Økonomi- og Indenrigsministeriets tre særtilskudspuljer i 2014. Kommunerne er tildelt samlet 992 mio. kr.

De to af puljerne er målrettet kommuner med økonomiske udfordringer. Den sidste pulje er målrettet kommuner, der ønsker at yde en særlig indsats over for sociale problemer i kvarterer eller områder af kommunen, hvor der er en overrepræsentation af socialt udsatte borgere, kriminelle borgere eller borgere uden for arbejdsmarkedet.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Med særtilskuddene har de kommuner, som oplever særligt store økonomiske udfordringer, fået en håndsrækning til budgettet for næste år. Jeg ved, det er svært at få budgettet til at gå op flere steder, og ikke alle som har søgt, har fået. Men det er godt, at vi kan hjælpe de kommuner, hvor udfordringen er størst. I regeringen prioriterer vi, at økonomien skal være socialt bæredygtig, og det kan ses ved, at der i godt 30 kommuner vil være 451 mio. kr. til at gøre en forskel for de mest udsatte borgere i vores samfund.

- Margrethe Vestager

Fakta: Fordeling af særtilskudspuljerne

Den generelle særtilskudspulje (§16)

 • Puljen udgør i 2014 417 mio. kr., inkl. restbeløb fra 2013.
 • Der er fordelt 336 mio. kr. til 28 kommuner.
 • Herudover anvendes 81 mio. kr. til tilskud som led i udviklingsaftaler for Bornholms, Lolland og Langeland kommuner.
 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation

Hovedstadspuljen (§19)

 • Puljen udgør i 2014 198,8 mio. kr.
 • Der er fordelt 123,9 mio. kr. til 9 kommuner.
 • Herudover er der til Furesø Kommune meddelt et tilskud på 64,9 mio. kr. i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum kommuner.
 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation og forbeholdt kommuner i hovedstadsområdet, som også bidrager til finansiering af ordningen.

Den sociale særtilskudspulje (§17)

 • Puljen udgør i 2014 451,3 mio. kr.
 • Der er i alt fordelt 341,7 mio. kr. til 29 kommuner.  
 • Herudover anvendes 109,6 mio. kr. til tilskud som led i udviklingspartnerskaber med Københavns og Køge kommuner.
 • Formålet med puljen er at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer, herunder borgere uden hjem, borgere med psykisk sygdom, misbrug, lav indkomst, høj ledighed, mange på førtidspension og kriminelle borgere.