Kommunerne fastholder højt investeringsniveau i 2014

03-12-2013

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2014. Regeringen konstaterer på baggrund af foreløbige budgetindberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet, at kommunerne har budgetteret på et niveau, der samlet set ligger lidt over de aftalte rammer. Regeringen har foretaget en samlet vurdering af budgetresultatet og besluttet at acceptere resultatet.

Resultatet af den foreløbige budgetopgørelse for 2014 viser, at kommunerne budgetterer med et anlægsniveau på 18,3 mia. kr., hvilket er knap 0,2 mia. kr. højere end aftalt. Samtidig har kommunerne budgetteret med serviceudgifter på samlet ca. 230,0 mia. kr., hvilket er godt 0,1 mia. kr. lavere end aftalt.

Kommunernes investeringer i 2014 skal ses i sammenhæng med, at regeringen og KL i januar 2013 aftalte at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i 2013. Med økonomiaftalen for 2014 aftalte regeringen og KL, at kommunerne kunne fastholde det forventede høje anlægsniveau for 2013 på 18,1 mia. kr.

Økonomiaftalen for 2014 indebærer samtidig en målrettet styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne samt et løft af kommunernes serviceudgifter med henblik på at understøtte kommunernes implementering af folkeskolereformen.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Kommunerne investerer rigtig mange penge i år og næste år i at renovere skoler, reparere kommunale veje, opføre nye biblioteker og andet anlæg. Det er godt for borgerne - og skaber vækst og beskæftigelse i landets kommuner. Jeg ved også, at kommunerne og KL har ydet en stor indsats for at koordinere kommunernes anlægsønsker i overensstemmelse med det, vi aftalte ved forhandlingsbordet i sommer. Selvom det – som det ser ud – alligevel blev med en mindre samlet afvigelse i forhold til rammerne, tager regeringen budgetresultatet til efterretning.

- Margrethe Vestager

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Kommunerne bidrager med deres høje anlægsniveau til, at vi understøtter væksten og holder hånden under beskæftigelsen herhjemme. 
Kommunernes budgetter viser også, at de gør deres for, at vi som land fører en ansvarlig økonomisk politik. Det foreløbige resultat afspejler således, at kommunerne stort set er i mål i forhold til økonomiaftalen, og det vil jeg gerne kvittere for. Samtidig er det min klare forventning, at kommunerne nu sørger for at holde styr på udgifterne i løbet af 2014 og dermed overholder de vedtagne budgetter.

- Bjarne Corydon

Regeringen forventer, at det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kommer til udbetaling. Den endelige vurdering af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne foretages på baggrund af de endelige budgettal, som Danmarks Statistik offentliggør i januar 2014.