Ny vejledning til bedre samarbejde i kommunerne

19-12-2013

Landets kommunalbestyrelser får i dag tilsendt en vejledning, der opfordrer alle kommunalbestyrelserne til at afklare, hvordan de sikrer gode arbejdsbetingelser for sig selv i næste valgperiode. Vejledningen er skrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Den fremhæver behovet for at beslutte, hvordan arbejdet i kommunalbestyrelsen skal tilrettelægges, hvordan samspillet med forvaltningen skal fungere, samt hvordan politikernes sparsomme tid udnyttes bedst muligt – herunder for at få plads til de mere strategiske politiske overvejelser og dialogen med borgerne og ikke blive oversvømmet af enkeltsager.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og formand for KL Erik Nielsen sender i dag en fælles vejledning til landets 98 kommunalbestyrelser. Vejledningen indeholder en klar opfordring til kommunalbestyrelserne om at diskutere arbejdsgangene og arbejdsvilkårene i kommunalbestyrelsen. Vejledning er en udløber af én af anbefalingerne i rapporten ”Op af sofaen – Anbefalinger til lokaldemokratiet” og sætter fokus på de muligheder, kommunalbestyrelserne har for at sikre gode rammer og arbejdsformer på rådhusene.

Samtidig fungerer vejledningen som en håndbog og gennemgår en række af de rettigheder og pligter, man har som kommunalbestyrelsesmedlem.    

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg håber meget, at vejledningen altid vil ligge i håndtasken eller inderlommen på alle lokalpolitikere, så den konstant er klar til at blive hevet frem og gransket. Både fordi den kan bruges af kommunalpolitikerne som et opslagsværk i de regler, der gælder for det politiske arbejde. Men bestemt også, så medlemmerne minder hinanden om, at de selv er med til at sikre, at deres egne arbejdsforhold i kommunalbestyrelsen er fornuftige og rimelige.

- Margrethe Vestager

Formand for KL Erik Nielsen siger:

De kommende års omstillinger i kommunerne forudsætter et stærkt lokalpolitisk lederskab. Derfor er det helt afgørende, at kommunalbestyrelsen har de bedst tænkelige rammer for at løfte den politiske ledelsesopgave. En ny valgperiode er en god anledning til at have ekstra opmærksomhed på, hvordan man bedst tilrettelægger møderne og arbejdet i kommunalbestyrelsen – og derfor er det vigtigt med et samlet overblik, der kan danne grundlag for de lokale drøftelser.

- Erik Nielsen

Vejledningen er inddelt i to dele:

  • En praktisk gennemgang af arbejdet i kommunalbestyrelserne med eksempler på, hvordan en række kommuner har organiseret arbejdet i kommunalbestyrelsen. Hensigten er at give inspiration til lokale drøftelser og forventningsafstemninger om arbejdsvilkårene i kommunalbestyrelsen og sætte fokus på de områder, som er vigtigt for arbejdet i kommunalbestyrelserne.
  • En beskrivelse af en række af de regler i den kommunale styrelseslov, som har betydning for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Dels overordnet, dels for det enkelte medlem, der kan få svar på de spørgsmål, som typisk opstår undervejs i arbejdet som lokalpolitiker. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de pligter og rettigheder, som følger af at blive valgt til kommunalbestyrelsen.