Frikommunerne udfordrer især Jobcenter-regler

11-02-2013

Frikommunerne er især gået til angreb på regler på beskæftigelses-, skole- og børnepasningsområdet. Det viser en optælling af alle 215 godkendte frikommuneforsøg, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har foretaget, efter frikommunerne nu har fået svar på deres sidste forsøgsansøgninger.

Det er især på beskæftigelsesområdet, frikommunerne har søgt om at få frihed fra statslige regler og krav. Derefter følger skole- og børnepasningsområdet.

Det viser en optælling af samtlige 215 godkendte frikommuneforsøg, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har foretaget.

De ni frikommuner har netop fået svar på ansøgningerne fra fjerde og sidste runde til at søge om godkendelse af nye frikommuneforsøg. Oveni har frikommunerne og de relevante fagministerier i samarbejde udviklet ideer til flere nye forsøg, som alle frikommuner kan give sig i kast med. I alt gives der dermed nu yderligere 71 tilladelser til at iværksætte nye forsøg.

Det betyder bl.a., at nye iværksættere i Vejle Kommune kan deltage i tre måneders iværksætterforløb efter de har CVR-registreret deres nye virksomhed. Unge ledige i Fredensborg Kommune under 30 år kan komme i virksomhedspraktik i op til 13 uger frem for kun i fire uger, så de bliver bedre klædt på til at vælge uddannelse. Og forældre til børn, der går i en af Fredericia Kommunes daginstitutioner, får mulighed for selv at arrangere pasning i institutionens lokaler i ydertidspunkterne, før og efter institutionerne holder åbent. Forudsætningen for det sidstnævnte forsøg er, at kommunen ikke skærer i det nuværende antal åbningstimer i daginstitutionerne.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Flere af frikommunerne har allerede positive erfaringer med deres frikommuneforsøg. F.eks. har Vejle Kommune gang i flere forsøg på beskæftigelsesområdet, som bl.a. betyder, at de er blevet fritaget fra de obligatoriske samtaler med de ledige hver 3. måned. Det frigiver tid, som sagsbehandlerne kan bruge på at målrette indsatsen til de borgere, der har et reelt behov. Derfor er jeg glad for, at frikommunerne nu kan give sig i kast med over 70 nye forsøg. Det indgår også i forsøget, at nye regler og love, som bliver til, mens frikommuneforsøget kører, skal screenes for, om de spænder ben for nogen frikommuneforsøg. Jeg er meget glad for, de mange parter involveret i frikommuneforsøget er blevet enige om dén del.

- Margrethe Vestager

Frikommunerne kan sætte gang i nye forsøg og kopiere hinandens forsøg frem til udgangen af 2013. Frikommuneforsøget løber frem til udgangen af 2015, hvor hver af de ni frikommuner skal evaluere deres forsøg med fokus på, hvordan de har virket for de berørte borgere og på, om der er eventuelle effektiviseringsgevinster ved forsøgene. Desuden foretages fra centralt hold evalueringer på tværs af frikommunerne af udvalgte forsøg inden for de seks forsøgstemaer. Regeringen vil på baggrund af frikommunernes evalueringer tage stilling til, om nogle af forsøgene skal føre til generelle regelændringer med virkning for alle landets 98 kommuner.

Tabel: Samlet antal godkendte forsøg fordelt på ministerier

Ministerium

Antal godkendte forsøg

Beskæftigelsesministeriet

60

Erhvervs- og Vækstministeriet

10

Finansministeriet

3

Justitsministeriet

2

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

5

Kulturministeriet

4

Miljøministeriet

21

Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter

4

Ministeriet for Børn og Undervisning

51

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

1

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

1

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

14

Skatteministeriet

5

Social- og Integrationsministeriet

26

Transportministeriet

2

Økonomi- og Indenrigsministeriet

6

I alt

215