Brugerinformation.dk nedlægges pr. 1. januar 2013

02-01-2013

Folketinget vedtog den 18. december 2012 et lovforslag, som bl.a. indebærer en nedlæggelse af it-portalen www.brugerinformation.dk.

Nedlæggelsen af portalen er en del af regeringens samlede regelforenklingsindsats. 

Det vil frem til 1. marts 2013 være muligt for kommunerne at tilgå portalens administrationsmodul. Mere information herom fremsendes til kommunerne primo 2013.