Forstærket indsats i udsatte områder i København

27-05-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Københavns Kommune har i dag indgået en partnerskabsaftale om kommunens sociale indsats i udvalgte områder i kommunen. Med aftalen modtager Københavns Kommune 100 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015.

Københavns Kommune har i dag indgået en partnerskabsaftale, hvor kommunen sikres et flerårigt tilskud fra den såkaldte sociale særtilskudspulje. Pengene skal bruges til at styrke kommunens indsatser i områder, hvor en høj andel af borgerne er uden bolig, hvor der er mange borgere med psykisk sygdom, misbrugsproblemer og/eller lav indkomst samt områder med høj arbejdsløshed og/eller med kriminalitetsproblemer. De seks udvalgte områder i Københavns Kommune er:Tingbjerg/Husum, Bispebjerg/København Nordvest, Nørrebro, Valby/Vigerslev, Vesterbro/Kongens Enghave og Amager/Sundby.

Kommunen vil f.eks. oprette særlige herbergspladser til unge hjemløse – kommunen vil også afprøve en ny social indsats med sociale mentorer til hjemløse unge, der har svært ved at klare voksenlivet. Størstedelen af disse unge forventes at få anvist en almen bolig af kommunen.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Helhedsindtrykket af Københavns Kommune, er en kommune i vækst og med mange ressourcestærke borgere, men også en kommune, hvor der er nogle områder, hvor borgerne har tunge sociale problemer, som kræver en særlig indsats. Med aftalen vil borgerne få gavn af en vifte af initiativer, som kommunen iværksætter på socialområdet. Københavns Kommune har sat ambitiøse målsætninger, og jeg ser frem til at følge arbejdet. Derfor er jeg glad for den partnerskabsaftale, vi i dag indgår med Københavns Kommune.

- Margrethe Vestager

Overborgmester Frank Jensen siger:

Det er vigtigt, at regeringen understøtter vores målsætninger om, at København skal være for alle. Partnerskabet er til for de københavnere, der bor i de seks mest udsatte områder i byen, og som står med de allerstørste sociale problemer: Dem uden tag over hovedet. Dem der er afhængige af stoffer eller alkohol. Og dem som kan ende i kriminalitet eller prostitution.

Det er rigtigt, at hovedstaden er hjemsted for de rige og smarte, men vi har samtidig massive problemer med hjemløshed, menneskehandel og bandekriminalitet. Det er partnerskabet og puljen en klar anerkendelse af. Vi skal og vil kunne rumme de mennesker, der lever et fattigt og slidsomt liv.

- Frank Jensen

Socialborgermester Mikkel Warming siger:

Udviklingspartnerskabet er en anerkendelse af, at Københavns Kommune har særlige udfordringer på det sociale område. De negative konsekvenser af den stigende ulighed slår hårdest igennem i København. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at København har flere socialt udsatte borgere end landets øvrige kommuner. Det er meget positivt, at staten anerkender hovedstadens særlige udfordringer.

- Mikkel Warming 

Baggrund

Aftalen om justeringerne i udligningssystemet som regeringen indgik sidste forår har betydet, at Økonomi- og Indenrigsministeriet kan yde særtilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Samtidigt har ministeriet fået mulighed for at indgå udviklingspartnerskabsaftaler med enkelte kommuner for at understøtte kommunens langsigtede strategier i forhold til forebyggelse og afhjælpning af de sociale problemstillinger.

Københavns Kommune er den anden kommune, som ministeriet indgår en udviklingsaftale med. Den 3. maj 2013 indgik Køge Kommune en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Københavns Kommunes aftale består af en fælles aftale om flerårigt socialt særtilskud på 100 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 og af elementerne i den årlige opfølgning med ministeriet. Aftalen bygger på kommunens beskrivelse af områderne, indsatser, strategier og målsætninger, som er formuleret og prioriteret af Københavns Kommune og udgør et bilag til aftalen.