Kommuner kan købe Fairtrade-mærkede varer

03-05-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu taget stilling til Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 3. juli 2012 om Aarhus’ status som Fairtrade By. Ministeriet finder, at en kommune lovligt kan varetage Fair Trade-hensyn i sin opgavevaretagelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu taget stilling til Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 3. juli 2012 om Aarhus’ status som Fairtrade By. I udtalelsen anførte statsforvaltningen, at Aarhus Kommunes engagement i profileringen af Fairtrade-mærkede varer med henblik på at støtte arbejds- og livsvilkår for arbejdere i f.eks. Mellemamerika faldt uden for de formål, en kommune kan varetage.

Ministeriet finder – i modsætning til statsforvaltningen - at en kommune lovligt kan varetage Fair Trade-hensyn i sin opgavevaretagelse.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Der blev sidste sommer rejst tvivl om, hvorvidt kommuner kan varetage Fairtrade hensyn i deres opgavevaretagelse. Den tvivl er nu ryddet af vejen efter ministeriets grundige juridiske undersøgelser af spørgsmålet. Jeg er glad for, at der nu er klarhed over det juridiske grundlag for, at kommuner kan påtage sig et samfundsansvar.

- Margrethe Vestager

Baggrunden for ministeriets udtalelse er, at det i såvel internationale som i danske sammenhænge antages, at virksomheder bør tage et samfundsansvar i deres aktiviteter. Dette har fundet udtryk i en række såvel internationale som nationale initiativer. Disse initiativer er efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse udtryk for en generel forudsætning om, at aktører, der har mulighed for det, bør tage et samfundsansvar, og at det gælder såvel private virksomheder som offentlige myndigheder.

En kommune kan på den baggrund lovligt fastsætte i sin indkøbspolitik, at kommunen ønsker at prioritere indkøb af Fairtrade-mærkede varer, idet kommunen herved udnytter sin mulighed for at efterspørge varer og ydelser, der er produceret under ansvarlige forhold. Dermed påtager kommunen sig et samfundsansvar.

En kommune kan ligeledes informere om samfundsansvar/Fair Trade, så længe informationen ikke får karakter af udenrigspolitiske tilkendegivelser. Sådanne tilkendegivelser er alene en statslig opgave.

Se udtalelsen her.

Kontakt

Hanna Ege
TitelChefkonsulent
KontorForvaltningsjura