Ny indsats i områder med sociale problemer i Køge Kommune

03-05-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Køge Kommune har i dag indgået en partnerskabsaftale om kommunens sociale indsats i udvalgte områder i kommunen.

Med aftalen sikres Køge Kommune et flerårigt tilskud fra den såkaldte sociale særtilskudspulje. Tilskuddet skal bruges til at gennemføre de indsatser, som kommunens politikere har sat i værk for at dæmme op for udfordringer som f.eks. voksende bandekriminalitet, en lav arbejdsmarkedstilknytning, et lavt indkomstniveau og uddannelsesniveau samt en høj andel af borgere med sociale og sundhedsmæssige problemer i de fire boligområder Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken.

Indsatsen er koncentreret omkring 4 tværgående områder: ’Børn og Unge’, ’Social og Sundhed’, ’Uddannelse, Beskæftigelse og Erhverv’ samt ’Kriminalpræventiv Indsats’.

F.eks. vil kommunen ved oprettelsen af specielle ”Task Force-enheder” styrke livskvaliteten hos børn og unge i særligt udsatte familier. Task Force-enhederne skal rumme forskellige faglige kommunale medarbejdere, eksempelvis en jobkonsulent, en familierådgiver, en socialrådgiver og én med særlige kompetencer i forhold til familieøkonomi, hvorfra de særligt udsatte familier kan få støtte og vejledning.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Vi har indgået en vigtig aftale om partnerskab med Køge Kommune. Med aftalen får Køge Kommune sikkerhed for tilskud til socialt arbejde i perioden 2013-2015. Socialt arbejde for udsatte familier kræver ro og fokus. Det håber jeg, at vi opnår med aftalen og jeg glæder mig til at følge arbejdet og resultaterne.

- Margrethe Vestager

Borgermester Marie Stærke siger:

Vi er meget glade for aftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet, som falder helt i tråd med den helhedsplan, Køge Byråd netop har vedtaget for de 4 store boligområder i Køge Kommune. Med disse midler kan vi nu lave en ekstra tværfaglig indsats for at få flere borgere - især unge - i job eller i uddannelse og understøtte udsatte familier i øvrigt. Helt grundlæggende handler det om at øge trygheden og styrke trivslen blandt de godt 5000 borgere, der bor i områderne.

- Marie Stærke 

Baggrund

Aftalen om justeringerne i udligningssystemet som regeringen indgik sidste foråret har betydet, at Økonomi- og Indenrigsministeriet kan yde særtilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Samtidigt har ministeriet fået mulighed for at indgå udviklingspartnerskabsaftaler med enkelte kommuner for at understøtte kommunens langsigtede strategier i forhold til forebyggelse og afhjælpning af de sociale problemstillinger.

Køge Kommune er den første kommune, som ministeriet indgår en udviklingsaftale med.

Aftalen består af en fælles aftale om flerårigt socialt særtilskud på 8,1 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 og af elementerne i den årlige opfølgning med ministeriet. Aftalen bygger på kommunens beskrivelse af områderne, indsatser, strategier og målsætninger, som er formuleret og prioriteret af Køge Kommune og udgør et bilag til aftalen.