Transkønnede får lettere nyt personnummer

30-04-2014

Transkønnede skal kunne få nyt personnummer, uden at myndighederne stiller krav om kirurgiske indgreb eller anden kønskorrigerende behandling. Derfor fremsætter økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i dag i Folketinget et lovforslag om ændring af CPR-loven.

Fremover skal transkønnede kunne få tildelt nyt personnummer alene ved at erklære, at vedkommende oplever at tilhøre det andet køn. Det er formålet med det lovforslag, som regeringen i dag fremsætter. Det er en betingelse, at den transkønnede efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet bekræfter sin ansøgning. Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, kørekort og fødselsattest i overensstemmelse med det nye køn.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Vi skal have fjernet de unødige hindringer på vejen for personer, som ønsker et juridisk kønsskifte, fordi de oplever et misforhold mellem deres biologiske køn og det køn, de identificerer sig med. At få skiftet sit personnummer til ét med et andet endetal, er en væsentlig del af et juridisk kønsskifte, og med lovforslaget får vi en ordning, som i højeste grad tager hensyn til den personlige frihed uden at kompromittere samfundsmæssige hensyn. Samtidig er jeg glad for, at vi nu imødekommer et stort og mangeårigt ønske fra de transkønnede.

- Margrethe Vestager

Forslaget om ændring af CPR-loven er fremsat som opfølgning på arbejdet fra en tværministeriel arbejdsgruppe. Her har man opstillet og vurderet modeller for, at et kønsskifte kan anerkendes juridisk, uden at der – som i dag – stilles krav om kastration. Lovforslaget hænger sammen med et lovforslag, som ministeren for sundhed og forebyggelse i dag fremsætter i Folketinget, om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Kontakt

Grete Kongstad
TitelSpecialkonsulent
KontorCPR Administration