Regioner får hjælp til at bygge og modernisere sygehuse som OPP

17-12-2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop givet regionerne dispensation fra deponeringsreglerne til en række konkrete projekter, hvor de indgår partnerskaber med private leverandører. Regionerne bliver i denne runde samlet fritaget for at deponere 400 mio. kr.

Regionerne planlægger at gennemføre flere nye byggerier som offentlige-private partnerskaber (OPP) i de kommende år. Det gælder bl.a. udvidelser på Slagelse Sygehus som er et vigtigt led i Region Sjællands samlede sygehusplan. Udvidelsen og moderniseringen af sygehuset forventes bl.a. at omfatte flere sengepladser, fødestuer og ambulatorier.

Region Syddanmark har planlagt at bygge en ny psykiatrisk afdeling i Vejle. Det sker som en del af en samlet strategi, der bl.a. samler døgnbehandlingen i færre, nye og større enheder centrale steder i regionen, så der kan opnås bedre, hurtigere og mere målrettede behandlingsforløb for patienterne.

De planlagte byggerier i Slagelse og Vejle er to af de regionale projekter, der får hjælp fra OPP-puljen til at blive til virkelighed.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop givet fire regioner dispensation for samlet 400 mio. kr. fra OPP-puljen for 2015. De i alt fem projekter har med videreførsel af tidligere års dispensationer dermed samlet fået dispensationer for i alt 841,3 mio. kr. Det betyder, at disse regioner kan gå i gang med deres OPP-projekter uden at skulle deponere hele anlægsudgiften, sådan som reglerne ellers indebærer.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Regionerne står lige nu overfor nogle vigtige byggeprojekter, som skal give borgerne bedre sundhedstilbud fremover. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med OPP-puljen kan bakke op om de partnerskaber regionerne har indgået med private virksomheder for at løfte de store opgaver med at udvide og modernisere sygehusene. Det er vigtigt, at vi sørger for gode rammer for samarbejdet mellem det offentlige og det private, for partnerskaberne har mange gevinster. Det er en måde at dele viden og få nye idéer på, og det kan være en af flere veje til at skabe nye, effektive løsninger og give bedre velfærd til borgerne – også på vores sygehuse.

- Morten Østergaard

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan inden for den afsatte pulje på 400 mio. kr. yde dispensation fra reglerne om deponering i forbindelse med offentlige-private partnerskabsprojekter i regionerne. Puljen er etableret som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner. 

Fakta: Oversigt over tildelinger fra OPP-puljen til regionerne

Region

Projekt

Dispensation i mio. kr.

Region Midtjylland

 

Nyt psykiatrisk center ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

121

Nyt parkeringsanlæg ved regionshospitalet i Silkeborg.

4

Region Sjælland

Udvidelse og modernisering af Slagelse Sygehus (Fase 2-huset).

230

Region Nordjylland

Nyt specialiseret neurorehabiliteringscenter.

25

Region Syddanmark

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle.

20

I alt

400

Note: Afrundede beløb.

De meddelte dispensationer for 2015 supplerer allerede tildelte dispensationer fra tidligere års puljer til det nye psykiatriske center i Aarhus, det nye specialiserede neurorehabiliteringscenter i Region Nordjylland samt den nye psykiatriske afdeling i Vejle. 

Baggrund

Når regioner hyrer en private leverandør til fx at bygge en et nyt parkeringsanlæg, så siger deponeringsreglerne, at regionen skal deponere, hvad der svarer til anlægsudgiften. Det sker for at sikre, at en region behandles på samme måde, uanset om regionen lejer sig ind i en bygning (fx ved et OPP-projekt), eller om regionen selv opfører eller køber bygningen.

Den regionale deponeringsfritagelsespulje (OPP-puljen) på 400 mio. kr. i 2015 er afsat som led i økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner med henblik på at fremme fagligt begrundede offentlige-private partnerskabsprojekter.  

Økonomi- og indenrigsministeriet fordeler puljen på baggrund af konkrete ansøgninger fra regionerne, som kan ansøge om delvis eller størst mulig deponeringsfritagelse i forbindelse med OPP-projekter.

Offentlig-private partnerskaber kan anvendes i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver, hvor opførelsen tænkes sammen med den efterfølgende driftsopgave. Ved OPP udbydes design, byggeri, drift, vedligeholdelse og eventuelle serviceydelser som én samlet opgave. Dermed indgår den offentlige part en kontrakt med en privat leverandør, der har et totaløkonomisk ansvar for projektet i kontraktens løbetid.