Regionerne investerer i mere sundhed og psykiatri i 2015

10-12-2014

Regionernes budgetter tegner til at ligge inden for de aftalte økonomiske rammer for 2015. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige opgørelse af regionernes budgetter. Regionerne er ved at opføre nye store sygehuse og budgetterer derfor igen for næste år med et højt anlægsniveau. Samtidig får psykiatrien et løft med satspuljeaftalen for 2015-2018.

Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige budgetopgørelse peger på, at regionerne overholder økonomiaftalen for 2015, som regeringen indgik med Danske Regioner i sommer.

De fem regioner budgetterer for næste år med driftsudgifter på tilsammen 104,9 mia. kr. til sundhed og 3 mia. kr. til regional udvikling. Samtidig budgetterer regionerne med anlægsinvesteringer for 7,1 mia. kr. i 2015, og viderefører dermed det ekstraordinært høje anlægsniveau, som er aftalt med regeringen. Det høje anlægsniveau skal ses i sammenhæng med, at regionerne er i gang med at bygge nye store sygehuse, som skal give patienterne en bedre og mere effektiv behandling. Det er regeringens forventning, at regionerne vil overholde de vedtagne budgetter for 2015.

Derudover har regeringen og partierne bag satspuljeaftalen for perioden 2015-2018 besluttet at styrke psykiatriområdet. I regionernes budgetter for 2015 prioriteres derfor yderligere drifts- og anlægsmidler til en ambitiøs kapacitetsudbygning og modernisering af den regionale psykiatri, som kan løfte behandlingskvaliteten og sikre en ligeværdig indsats for psykiatriske patienter.

Efter regionernes budgetlægning for 2015 har regeringen, SF og Enhedslisten desuden med finansloven for 2015 aftalt at tilføre yderligere 6,5 mia. kr. til en styrkelse af sundhedsområdet over perioden 2015-2018.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Jeg er glad for, at den foreløbige budgetopgørelse peger på, at regionerne overholder de økonomiske rammer, som blev aftalt med regeringen i sommer. Med en ansvarlig økonomisk politik bliver der nemlig råd til mere velfærd. Arbejdet med at bygge de nye supersygehuse er i fuld gang og fylder fortsat meget i regionernes budgetter. Det er glædeligt, at vi på den måde kan gøre vores sundhedssystem endnu bedre. Samtidig har regeringens reformer skabt plads i økonomien, så vi nu kan investere stort i blandt andet psykiatrien og behandlingen af borgere med kræft og kroniske lidelser.

- Morten Østergaard

Finansminister Bjarne Corydon siger:

Jeg vil gerne kvittere for, at det tyder på, at regionernes budgetter ligger inden for de rammer, regeringen og Danske Regioner aftalte med sommerens økonomiaftale. Det er afgørende for at sikre en sund og ansvarlig økonomisk politik, hvor der er plads til, at der i de kommende år investeres i nye supersygehuse, bedre rammer for psykiatrien, samtidig med at behandlingen på blandt andet kræft- og kronikerområdet løftes.

- Bjarne Corydon

Økonomi- og Indenrigsministeriets budgetopgørelse er baseret på regionernes indberetning af foreløbige budgetoplysninger til ministeriet. De endelige budgettal forventes offentliggjort af Danmarks Statistik i januar 2015.