Historisk højt anlægsniveau i regionerne i 2014

22-01-2014

Regionerne har budgetteret på et niveau, der samlet set ligger lidt over de rammer, der blev fastlagt i sommer. Det fremgår af de endelige budgettal for regionerne. Regeringen har besluttet at acceptere budgetresultatet, og dermed kan det betingede bloktilskud til regionerne på 1,5 mia. kr. udbetales.

De fem regioner budgetterer næste år med driftsudgifter på tilsammen 102,7 mia. kr. til sundhed og med 2,9 mia. kr. til regional udvikling, hvilket svarer til det aftalte. Samtidig budgetterer regionerne med anlægsudgifter på 7,2 mia. kr. 

Det historisk høje anlægsniveau skal ses i sammenhæng med, at regionerne er i gang med at opføre nye store sygehuse. De nye sygehuse skal bidrage til, at behandlingerne på sygehusene bliver bedre og mere effektive, så patienter fremover får en bedre behandling af højere kvalitet.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Regionerne er midt i massive investeringer i nye store sygehuse, og det skinner klart igennem i deres høje anlægsbudgetter for 2014. De nye og forbedrede sygehuse vil bidrage til, at patienter på danske sygehuse får behandling af den højest mulige kvalitet. Selv om regionernes budgetter samlet afviger lidt fra det, der blev fastlagt i sommer, tager regeringen budgetresultatet til efterretning, så det betingede bloktilskud nu kan udbetales.

- Margrethe Vestager

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Regionernes budgetter markerer et markant løft af anlægsområdet til et historisk højt aktivitetsniveau på over 7 mia. kr. Det bidrager til øget vækst og beskæftigelse samtidig med, at der bygges nye sygehuse og akutmodtagelser til gavn for patienterne. Det er nu min klare forventning, at regionerne sørger for at holde styr på udgifterne i løbet af 2014, og dermed overholder de vedtagne budgetter på både drifts- og anlægsområdet.

- Bjarne Corydon