Kommunerne får det betingede bloktilskud for 2014

17-01-2014

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kommunerne i 2014 samlet set budgetterer en smule over det aftalte niveau i økonomiaftalen for 2014. Det er i tråd med, hvad regeringen tidligere har accepteret. Derfor får kommunerne det betingede bloktilskud for 2014 udbetalt.

En smule under niveauet i økonomiaftalen for service og en smule over aftaleniveauet for anlæg. Sådan budgetterer kommunerne i 2014, viser de endelige budgettal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

Således budgetterer kommunerne samlet set med 230,1 mia. kr. til service, hvilket er 0,1 mia. kr. lavere end den aftalte ramme for 2014. Til gengæld budgetterer kommunerne på anlægsområdet med 18,3 mia. kr., hvilket er 0,2 mia. kr. højere end den aftalte ramme. Det er på trods af, at kommunerne på anlægsområdet har fået lov at videreføre et løft på 2 mia. kr. i 2014, som blev aftalt mellem regeringen og KL i 2013. På kvalitetsfondsområdet, dvs. skoleområdet, dagtilbud, idrætsanlæg til børn og unge samt ældreområdet, er anlægsbudgettet på 6,4 mia.kr. Det er knap 1 mia.kr. mindre end forudsat i aftalen.

Dermed er det samlede billede, at kommunerne igen i 2014 planlægger at bygge og renovere for et stort beløb.

Budgetresultatet er helt på linje med, hvad regeringen tidligere har accepteret, og derfor kan det betingede bloktilskud til kommunerne for 2014 nu udbetales. 

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Regeringen accepterer kommunernes budgetter for 2014. Med de endelige budgettal kan kommunerne nu få det betingede bloktilskud udbetalt. Det vidner om, at vores aftalesystem fungerer. Selvom jeg er lidt skuffet over, at kommunerne har budgetteret lavere end hvad vi har aftalt på den del af anlægsbudgettet, som går til skoler, plejecentre og daginstitutioner, bliver 2014 endnu et ambitiøst år, hvad angår anlæg. Budgetterne giver plads til, at kommunerne kan bygge og renovere i stort omfang i år til gavn for borgerne – og også for vækst og beskæftigelse.

- Margrethe Vestager 

Fakta

Tabel 1: Kommunernes endelige budgettal for 2014, som indberettet til Danmarks Statistik

Mia. kr. opgaveniveau-2014 og pl-2014

Aftale 2014

Endeligt budget 2014

Forskel

Forskel pct. af aftalen

Nettoserviceudgifter

230,14

230,06

-0,08

0,0

Overførsler

65,30

63,58

-1,72

-2,6

Aktivitetsbestemt medfinansiering

19,42

19,58

0,15

0,8

Udgifter til forsikrede ledige

12,63

12,95

0,32

2,5

Bruttoanlæg

18,07

18,26

0,19

1,1

-heraf kvalitetsfondsområdet

7,40

6,43

-0,97

-13,1

Kilde: Danmarks Statistik, Aftale om kommunernes økonomi 2014 samt egne beregninger


Figur 1: Procentvis fordeling af nettoserviceudgifter fordelt på sektorområde i 2014

undefined

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Note: I 2014 optræder en ny konto, hvor kommunerne kan budgettere en buffer til uforudsete udgifter. Denne konto optræder under administration mv. i diagrammet. Afvigelser i summering skyldes afrunding.

*Sundhed: Kategorien omfatter ikke kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.