Slut med krav om kastration ved juridisk kønsskifte

11-06-2014

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af CPR-loven, der giver transkønnede mulighed for at få nyt personnummer uden, at myndighederne stiller krav om kastration eller anden kønskorrigerende behandling. Danmark tager på den baggrund del i en international udvikling, der går i retning af at lempe betingelserne for juridisk kønsskifte.

Fremover skal transkønnede kunne få tildelt nyt personnummer alene ved at erklære, at han eller hun oplever at tilhøre det andet køn. Det er resultatet af ændringen af CPR-loven i dag. Det er dog en betingelse, at den transkønnede efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet bekræfter sin ansøgning. Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter, som f.eks. fødselsattest, pas og kørekort.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg er stolt over, at vi i dag fjerner kravet om kastration, når transkønnede ønsker nyt personnummer som led i et juridisk kønsskifte. Fremover vil transkønnede kunne få juridisk kønsskifte med udgangspunkt i deres egen oplevelse af at tilhøre det andet køn. Det betyder, at sundhedsmyndighederne ikke skal inddrages. Det vil gøre hverdagen lettere og mere værdig for den enkelte. F.eks. når man bliver bedt om legitimation i butikker, men også når man skal afgive sin stemme ved valg - og der er overensstemmelse mellem personnummer og den enkeltes fremtræden. Jeg er glad for, at vi nu gør op med en urimelig indskrænkning af retten til at bestemme over sit eget liv og sin egen krop og samtidig efterkommer et ønske, de transkønnede har haft i mange år.

- Margrethe Vestager

Vedtagelsen af loven er en opfølgning på arbejdet fra en tværministeriel arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har opstillet og vurderet modeller for, at et kønsskifte kan anerkendes juridisk, uden at der stilles krav om kastration. Lovforslaget har sammenhæng med lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., som ligeledes er vedtaget af Folketinget i dag.

Kontakt

Grete Kongstad
TitelSpecialkonsulent
KontorCPR Administration