Vestager vil forlænge perioden for forsøg i frikommuner

11-06-2014

Succesfulde frikommuneforsøg bør ikke afbrydes, mens de evalueres, og regering og Folketing beslutter, om de skal udbredes til alle 98 kommuner. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager lægger derfor op til at forlænge forsøgsperioden med halvandet år. Forsøgene skulle ellers stoppe, når klokken slår tolv nytårsaften 2015.

Frikommuneforsøget har allerede været en stor succes. Ni kommuner har fået lov til at tilrettelægge de kommunale opgaver, som de selv vil. Det er blevet til cirka 400 godkendte forsøg med alt fra nye måder at arbejde for optimal sygdomsforebyggelse, ændrede regler for effektive beskæftigelsesindsatser, og færre krav og regler til kommuner, når de skal sende opgaver i udbud og købe småt ind.  

Med økonomiaftalen for 2015 er det aftalt, at regeringen vil lovgive om en forlængelse af forsøgsperioden til den 1. juli 2017. Forsøgene skulle ellers afsluttes med udgangen af 2015. Med en forlængelse kan forsøgene løbe videre, mens frikommunerne i foråret 2016 evaluerer forsøgene, og regeringen og Folketinget efterfølgende beslutter, hvilke forsøg der skal føre til lovændringer, som kan komme alle 98 kommuner til gavn.

Forlængelsen betyder, at Viborg Kommune bl.a. kan fortsætte med at gennemføre mindre ændringer af eksisterende lokalplaner hurtigt og smidigt, fordi de bruger kortere men mere målrettede høringer til glæde for kommunens borgere og erhvervsliv.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger: 

Regeringen har givet frikommunerne lov til at udfordre de bureaukratiske rammer og gøre tingene anderledes. Vi tror på, at vi kan få bedre inddragelse, service og velfærd til borgerne ved at lade nogle kommuner løbe foran og afprøve nye løsninger. Derfor ville det være underligt, hvis vi satte gang i en bureaukratisk procedure og stoppede succesfulde forsøg midlertidigt. Jeg vil derfor til efteråret fremsætte lovforslag om, at frikommunerne skal have lov til at fortsætte forsøg, som de mener, skaber gode resultater. Imens kan vi i regeringen og Folketinget vurdere, hvilke af frikommunernes idéer og løsninger der skal udbredes til alle kommuner.

- Margrethe Vestager

Frikommunernes evalueringer skal ligge klar ved udgangen af april 2016.

Kontakt

Henrik Villum Jensen
TitelChefkonsulent
KontorForvaltningsjura