Markant billigere godstransport til småøer og ø-kommuner

20-11-2014

Transporten af gods til og fra øer bliver markant billigere. Regeringen er sammen med partierne bag Vækstpakke 2014 blevet enige om, hvordan initiativet om billigere godstransport til småøer og ø-kommuner bliver til virkelighed.

Godstaksterne på færgerne til og fra danske småøer og ø-kommuner skal sættes ned. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard er nu blevet enig med partierne bag Vækstpakke 2014 om at udmønte initiativet fra sommerens vækstpakke om nedsættelse af godstaksterne. Bag initiativet står regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Partierne er enige om en model, hvor der ydes øremærkede tilskud til at nedsætte godstaksterne med i gennemsnit 80 pct. De vareafgifter, som opkræves i visse havne, indgår ikke. Men også her vil de samlede udgifter til godstransport blive sænket markant.

Ordningen vil omfatte færgerne til en række småøer samt Læsø, Samsø, Ærø, Fanø og Bornholm.  Gruppen af småøer omfatter Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.

Samtidig er der enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som inden den 1. marts 2015 skal udrede, hvordan danske ø-kommuner og småøer opnår bedre og billigere transport til resten af Danmark for biler og personer.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard: 

Jeg er glad for, at det er lykkedes at opnå bred enighed med de politiske partier om en markant reduktion af færgetaksterne for godstransport til og fra en lang række øer. Det giver virksomhederne på øerne en saltvandsindsprøjtning, og det vil være med til at forbedre mulighederne for lokalsamfundene. Jeg er også tilfreds med, at vi nu får set nærmere på, hvordan transporten til øerne kan gøres bedre og billigere for personer og biler. 

- Morten Østergaard

Der vil blive fremsat lovforslag om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra danske småøer og ø-kommuner så, at den nye ordning kan træde i kraft med virkning fra den 1. juni 2015.

Kontakt

Søren Hansen Thomsen
TitelKontorchef
KontorOpgaver og Struktur