Seks kommuner må hæve skatten for 2015

15-09-2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop givet seks kommuner mulighed for at forhøje skatten for 2015. Det er et led i regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015.

Seks kommuner får nu lov til at hæve skatterne for næste år. Det har Økonomi- og Indenrigsministeriet netop meddelt dem.

Som en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi kunne kommunerne søge om lov til at hæve skatterne for samlet op til 150 mio. kr. Seks kommuner søgte om at øge skatten for samlet 132,6 mio. kr. Det er 100 mio. kr. mindre end sidste år. Alle kommuner, som søgte, har nu fået lov til at hæve skatten. Det er dog ikke sikkert, at alle seks kommuner vil hæve skatten med det fulde beløb. 

Det er i økonomiaftalen samtidig forudsat, at andre kommuner sænker skatten for næste år, så kommunernes skattetryk samlet set ikke stiger.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Det glæder mig, at kun få kommuner ønsker at øge skatten til næste år, og at forventningerne om skattestigninger er mere beskedne end sidste år. Samtidig sørger vi for, at de kommuner, som nu sænker skatten, vil modtage et tilskud. Det tilskynder de kommuner, der har mulighed for det, til at sætte skatten ned. Alt sammen er det med til at sikre fleksibilitet, når skatteniveauet skal fastsættes på rådhusene.

- Morten Østergaard

Budgetterne og skattefastsættelsen for 2015 skal vedtages af kommunalbestyrelserne senest den 15. oktober 2014. Dermed bliver det også kendt, hvilke kommuner, der sætter skatten ned.

Fakta: Kommuner der får mulighed for at forhøje skatten

 

Mio. kr.

Guldborgsund

43,5

Faaborg-Midtfyn

5,5

Ærø

2,7

Syddjurs

12,6

Ringkøbing-Skjern

36,7

Hjørring

31,6

   

 

132,6

 

 

Baggrund om skattepuljen

  • Som en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015 fik nogle kommuner mulighed for at hæve skatten med samlet op til 150 mio. kr.
  • Kommunerne skal holde den samlede kommunale skat i ro for at undgå sanktioner i form af både en kollektiv og en individuel sanktion. Hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
  • Opgaven i KL og kommunerne bliver nu at koordinere, at andre kommuner vil sætte skatten ned for mindst samme beløb, som de seks kommuner hæver skatten med.
  • For at understøtte fleksibilitet i skatteudskrivningen i kommunerne er der etableret en tilskudsordning for de kommuner, der sænker skatten for 2015. Kommuner, der sætter skatten ned, vil få dækket en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år.
  • Hvis skattestigningerne ikke overskrider de samlede skattenedsættelser, bliver der hverken tale om individuelle eller kollektive sanktioner.
  • De seks kommuner, som nu har fået mulighed for at hæve skatten, undgår alle sanktioner, fordi Økonomi- og Indenrigsministeriet dispenserer fra reglen om individuelle sanktioner, hvis de hæver skatten inden for det angivne beløb.

Kontakt

Nils Majgaard Jensen
TitelChefkonsulent
KontorFinansiering