Vejle forstærker social indsats med nyt partnerskab

30-09-2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Vejle Kommune har i dag indgået et udviklingspartnerskab, som skal hjælpe borgere i særligt udsatte områder af kommunen. Med partnerskabet modtager kommunen over 50 mio. kr. over tre år, som bl.a. skal gavne udsatte borgere ved at styrke deres sundhed og hjælpe dem i uddannelse eller med at få et arbejde.

En sundhedscafe for udsatte borgere og et styrket samarbejde med de virksomheder, som er til stede i udsatte boligområder i Vejle Kommune. Det er nogle af elementerne, når Vejle Kommune nu styrker den sociale indsats med et udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Over de næste tre år vil kommunen modtage over 50 mio. kr. fra den sociale særtilskudspulje for at understøtte kommunens indsats i områder med sociale problemer.

I Vejle sættes ind med fokuserede indsatser i områderne Løget By/Søndermarken og Finlandsparken/Nørremarken, men også en forebyggende indsats i Vestbyen er i fokus. Midlerne fra puljen understøtter, at kommunen kan fortsætte den tidligere succes med at arbejde tværfagligt og være fysisk til stede i områderne.

Eksempelvis vil kommunen forstærke og videreudvikle indsatsen inden for sundhed, hvilket blandt andet omfatter en sundhedscafe, sundhedsrådgivning og en sundhedsplejerske til socialt udsatte. Kommunens erfaringer viser, at et fokus på øget sundhed kan få flere borgere i arbejde eller uddannelse. For at hjælpe borgerne med at få et arbejde er der samtidig fokus på et tættere samarbejde med virksomhederne i områderne. I Løget er der eksempelvis indgået en aftale med de virksomheder, som står for renovering af områderne om at levere et antal praktikpladser og lærepladser. Vejle Kommune vil udvikle og udbrede dette samarbejde med virksomhederne og med AAB.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Vi har brug for at udvikle vores evne til at bringe udsatte unge tilbage på sporet og forebygge permanent marginalisering blandt voksne. Men partnerskabsaftalen med Vejle Kommune giver vi et rygstød til den tværfaglige tilgang, hvor borgerne - børn som voksne - sættes i centrum. Vejle kommunes har ambitiøse mål om opsporing af udsatte børn og unge og at bringe førtidspensionister tilbage i arbejde. Det glæder mig, at vi kan støtte op med udviklingsaftalen og jeg ser frem til at følge resultaterne af indsatsen.

- Morten Østergaard

Borgmester i Vejle Arne Sigtenbjerggaard siger:

Vi er meget glade for aftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Pengene skal bruges til at give borgerne i vores udsatte boligområder mere tryghed, højere trivsel og flere muligheder. Det er ofte det lange seje træk, der er brug for, og derfor betyder det meget for os at kunne lægge en mere langsigtet strategi, som aftalen giver os mulighed for. Pengene er allerede øremærkede til at fortsætte og nytænke vores arbejde i Finlandsparken og Løget, og så skal vi have særligt fokus på Vestbyen, som i stigende grad oplever sociale udfordringer.

- Arne Sigtenbjerggaard

Baggrund

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan på baggrund af opstillede kriterier yde særtilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. En del af midlerne kan reserveres til udviklingspartnerskaber med enkelte kommuner for at understøtte kommunens langsigtede strategier i forhold til at forebygge og afhjælpe de sociale problemstillinger.

I forvejen har København, Køge og Aarhus Kommuner tilsvarende partnerskaber med ministeriet.

Aftalen består af en fælles aftale om et flerårigt socialt tilskud på 17,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil årligt følge op på aftalen. Aftalen bygger på kommunens beskrivelse af områderne, indsatser, strategier og målsætninger, som er formuleret og prioriteret af Vejle Kommune.