Færre nyfødte bliver genindlagt på sygehusene

27-04-2015

Andelen af genindlæggelser blandt nyfødte er faldet for første gang i mange år, viser nye tal fra Statens Serum Institut. Besøg af sundhedsplejersker kort efter, familierne er kommet hjem fra sygehusene, er en af årsagerne.

Som nybagte forældre kan det føles som en stor mundfuld at blive udskrevet fra hospitalet med en lille nyfødt. Får barnet nok at spise, og kan det have gulsot?

Alle disse spørgsmål kan en sundhedsplejerske ofte hjælpe med at besvare, og derudover kan de hjælpe forældrene til eksempelvis at få ordentlig gang i amningen. Derfor er det utroligt vigtigt, at en sundhedsplejerske kort tid efter fødslen kommer på besøg i hjemmet. De hyppigste årsager til genindlæggelser af nyfødte er nemlig dehydrering, gulsot og fejlernæring, og det kan et tidligt besøg af sundhedsplejersken altså være med til at forhindre.

I hvert fald er andelen af genindlæggelser faldet fra 2,3 procent i 2013 til 1,9 procent i 2014. Ud af 54.516 fødsler i 2013 var der 1.276 nyfødte, der blev genindlagt. I 2014 var det tal nede på 1.036 ud af 55.260 fødsler. Det anslås, at det blandt andet er fordi, Sundhedsstyrelsen i 2013 reviderede anbefalingerne på området, og at kommuner og regioner har fået større fokus på at opfylde anbefalingerne.

I anbefalingerne lyder det, at en sundhedsplejerske skal komme på besøg i hjemmet allerede fire-fem dage efter, at familien er blevet udskrevet fra sygehuset, og det er tidligere end hidtil. Derudover lyder anbefalingerne, at forældrene skal være fuldt rustet til at tage sig barnet i eget hjem, før de bliver udskrevet. Så sygehusene er altså også blevet mere opmærksomme på at klæde forældrene ordentligt på, inden de bliver udskrevet.

Og det er vigtigt og glædeligt, at regionerne og kommunerne er blevet bedre til at sikre, at færre nyfødte bliver genindlagt, mener sundhedsminister Nick Hækkerup.

Som nybagte forældre kan det være en ubehagelig oplevelse at skulle genindlægges med sit lille barn. Så hvis det tidlige besøg af sundhedsplejersken i hjemmet kan være med til at forhindre det, så er det ikke kun en gevinst for forældrene, men også for sygehusene og samfundet generelt.

Andelen af genindlæggelser varierer på tværs af regionerne. Mens kun 1,4 procent af de nyfødte blev genindlagt i Region Hovedstaden i 2014, var det 3,2 procent i Region Nordjylland. 

Generelt er de nyfødte indlagte kortere tid i dag end tidligere. I 2007 var nyfødte i gennemsnit indlagt lidt mere end tre døgn. I 2014 er nyfødte i gennemsnit indlagt i to en halv dag. Førstegangsfødende er generelt indlagt i længere tid end flergangsfødende.

Læs mere hos Statens Serum Institut. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet