Social- og indenrigsminister Karen Ellemann kommenterer planerne om en kommunesammenlægning i Holstebro og Struer

20-08-2015

Holstebro og Struer kommuner har i dag meldt ud, at de vil forberede et oplæg til sammenlægning af de to kommuner, som skal ud til folkeafstemning.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er en meget spændende nyhed. Jeg har stor respekt for, at man i de to kommuner er enige om at lave et fælles grundlag for en sammenlægning, som så skal til folkeafstemning. For hvorvidt det er en god ide, er et spørgsmål, som skal afklares lokalt – i det lokale demokrati.

- Karen Ellemann

Jeg og ministeriet vil naturligvis være behjælpelige i det omfang, kommunerne ønsker det i den videre proces. Ministeriet er allerede i dag blevet kontaktet af de to kommuner vedrørende forskellige spørgsmål i forhold til den videre proces. Bl.a. i forhold til de tekniske konsekvenser af en sammenlægning i forhold til de kommunale tilskuds- og udligningsbeløb.

- Karen Ellemann

Baggrund:

Ifølge lovgivningen er det social- og indenrigsministeren, der træffer beslutning om kommunale grænseændringer, herunder kommunesammenlægninger. Det sker ud fra en vurdering af en række forhold, herunder befolkningsmæssige, erhvervsmæssige og økonomiske.

Alle grænseændringer af betydning forudsætter de berørte kommunalbestyrelsers accept. Kommunalbestyrelsen kan udskrive en folkeafstemning om spørgsmålet, men resultatet af en sådan vil alene være vejledende for kommunalbestyrelsen.