Sundhedsminister: For stor geografisk ulighed i kræftbehandlingen

31-08-2015

8 ud af 10 patienter, der i 2. kvartal af 2015 blev henvist til et sygehus i kræftpakkeforløb, kom igennem til tiden. Men der er stadig for store forskelle regionerne imellem, påpeger sundhedsminister Sophie Løhde.

Langt størstedelen af de patienter, der bliver henvist til et kræftpakkeforløb på et sygehus, fordi der er mistanke om, at de kan have kræft, kommer igennem forløbet til den tid, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.
 
Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at 83 procent af alle patienter i kræftpakkeforløb i 2. kvartal af 2015 kom igennem til tiden. Det er et lille fald på 1 procentpoint i forhold til 1. kvartal i år, hvor andelen lå på 84 procent.

Selvom det er positivt, at langt de fleste patienter kommer igennem til tiden, så de hurtigt kan blive udredt og eventuelt behandlet, så er det kritisabelt, at nogle regioner kæmper med at overholde tiden, mener sundhedsminister Sophie Løhde:

Det er ikke i orden, at kræftpatienter skal vente længere tid på udredning og behandling i én region sammenlignet med en anden. Det skal være sådan, at uanset hvor du bor i landet, så skal du kunne regne med at komme til undersøgelse og eventuelt i behandling inden for den anbefalede tid.

Ministeren peger på, at patienterne har brug for en hurtig afklaring på, om de er syge:  

Det er enormt utrygt at gå og vente på at få svar på, om man er kræftsyg, og om man skal i behandling eller ej. Derfor skal vi sikre, at alle – uanset deres postnummer – kommer igennem et kræftpakkeforløb til tiden. Flere patienter i Danmark skal overleve en kræftsygdom, og derfor skal alle patienter i hele landet kunne regne med, at de får den hurtigste og bedst mulige behandling.

Særligt Region Hovedstaden kæmper med at få patienterne igennem kræftpakkeforløbene til den anbefalede tid, da det i gennemsnit kun er 78 procent af behandlingsforløbene, der bliver gennemført til tiden. Til sammenligning er det 86 procent af forløbene, der gennemføres til tiden i Region Syddanmark.
 

Læs Sundhedsstyrelsens gennemgang af tallene 'Monitorering af forløbstider på kræftområdet'

Ifølge tal fra Statens Serum Instituts årsopgørelser om monitoreringen af kræftområdet var det i 2013 og 2014 henholdsvis 72 og 77 procent af alle kræftpakkeforløb i regionerne, der blev gennemført inden for standardforløbstiden.

Andel forløb i gennemsnit gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på regioner:

I 2. kvartal 2015 er mellem 86 og 78 procent af alle registrerede kræftpakkeforløb blevet gennemført inden for standardforløbstiden: 

  • Region Syddanmark: 86 procent
  • Region Midtjylland: 85 procent
  • Region Nordjylland: 84 procent
  • Region Sjælland: 82 procent
  • Region Hovedstaden: 78 procent

Note: Tallene, der offentliggøres hvert kvartal, kan nedjusteres som følge af efterregistreringer i regionerne. De kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tallene fra årsrapporterne, som er mere valide.

Fakta om kræftpakkeforløb:

Siden efteråret 2012 har Statens Serum Institut overvåget kræftpakkeforløbene og offentliggjort nye monitoreringstal hvert kvartal.

Formålet med kræftmonitoreringen er at overvåge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft udredt og behandlet i et pakkeforløb inden for de angivne standardforløbstider.
 
Årsopgørelsen er sammen med kvartalsopgørelserne et centralt redskab i monitoreringsarbejdet på kræftområdet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet