Uhelbredeligt syge får støtte til at dø i eget hjem

24-08-2015

Fire kommuner modtager nu 13 mio. kr. til projekter, der skal styrke den palliative indsats, så uhelbredeligt syge kan dø i eget hjem. Alt for mange syge borgere dør nemlig på sygehuset, selvom de helst vil dø hjemme.

Som døende kan det have stor betydning, at den sidste tid tilbringes hjemme i trygge rammer frem for i fremmede omgivelser på en hospitalsstue.

Derfor får en række kommuner nu mulighed for at styrke den palliative indsats, så de borgere, der kunne ønske det, får bedre muligheder for at dø hjemme.

Flere undersøgelser peger nemlig på, at mennesker med uhelbredelig sygdom dør på sygehus, selvom de ønsker at dø i eget hjem. Det kan bl.a. skyldes, at man ikke tids nok får afklaret den syges ønsker til den sidste tid, og at man mangler kompetencer til at sikre en ordentlig faglig behandlingskvalitet i den syges hjem.

Det skal en række kommunale projekter nu medvirke til ændre på, og for sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er det positivt, at mennesker med uhelbredelige sygdomme får bedre muligheder for at dø i eget hjem, hvis de ønsker det:

Sophie Løhde siger:

For den døende kan det have stor betydning, at den sidste tid bliver tilbragt hjemme i velkendte omgivelser sammen med familien. Det giver tryghed og kan føles mere værdigt for den enkelte og for de familiemedlemmer, som må tage afsked med en mor, far, bror eller søster. Det er derfor positivt, at en række kommuner nu kan styrke den palliative indsats, så flere uhelbredeligt syge kan tage afsked med livet, der hvor de føler sig mest trygge.

I alt modtager Varde, Svendborg, Aarhus og Roskilde Kommuner 13,3 mio. kr. til forskellige projekter, der alle giver bedre muligheder for, at døende, der måtte ønske det, kan være i hjemmet den sidste tid.

I Varde Kommune vil man bl.a. give et palliativt uddannelsesforløb for alment praktiserende læger, så de er bedre rustet til at hjælpe døende patienter den sidste tid. Her er målgruppen bl.a. borgere med sygdomme som kræft, KOL, diabetes og hjertesygdomme.

I Aarhus Kommune er der særligt fokus på at sætte ind med en tidlig indsats og bedre det tværfaglige samarbejde de enkelte sektorer imellem.

Udmøntningen af puljen ’En værdig død’ sker på baggrund af satspuljeaftalen for 2015-2018, hvor den tidligere regering, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev enige om at sætte penge af til at give flere patienter et bedre forløb i de sidste dage af deres liv.

Formålet med puljen er bl.a. at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemme, hvor den enkelte borger med livstruende sygdom ønsker at opholde sig og dø. Og udvikle og optimere behandlings- og helhedsorienterede indsatser, der understøtter, at de rette kompetencer er til stede for den syge og dennes pårørende.

Målet er, at de fire kommuners erfaringer og viden skal danne baggrund for generelle anbefalinger til, hvordan landets øvrige kommuner kan styrke den palliative indsats.

Fakta om de støttede projekter i kommunerne:

  • Varde Kommune får ca. 3,9 mio. kr. til projektet 'En værdig død'.
  • Svendborg Kommune får ca. 2 mio. kr. til projektet 'Min sidste tid'.
  • Aarhus Kommune får ca. 3,9 mio. kr. til projektet 'Sammenhængende palliativ indsats i Aarhus Kommune – et tværsektorielt samarbejde'.
  • Roskilde Kommune får ca. 3,3 mio. kr. til projektet 'Man kan dø hjemme – i trygge rammer'.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet